14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 11 oktyabrdagi “Davlat mulki ob’ektlarini va er uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tadbirkorlik sub’ektlariga sotish tartibini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5552-sonli Farmoni ijrosini ta'minlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 11 oktyabrdagi “Davlat mulki ob’ektlarini va er uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tadbirkorlik sub’ektlariga sotish tartibini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5552-sonli Farmoni ijrosini ta'minlash to'g'risida