14.07.2020, Siyshembi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi yangi ish o'rinlari tashkil etishni rag'batlantirish jamg'armasini tashkil etish to'g'risida

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi yangi ish o'rinlari tashkil etishni rag'batlantirish jamg'armasini tashkil etish to'g'risida