14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 oktyabrdagi “Davlat organlari va tashkilotlarida ijro intizomini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3962-son qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 oktyabrdagi “Davlat organlari va tashkilotlarida ijro intizomini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3962-son qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida