14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 oktyabrdagi “Saylov jaryoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiyalarini joriy etish chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3961-son qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 oktyabrdagi “Saylov jaryoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiyalarini joriy etish chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3961-son qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida