28.01.2020, Siyshembi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining Reglamentini yangi tahrirda qabul qilish haqida

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining Reglamentini yangi tahrirda qabul qilish haqida