14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 sentyabrdagi “Gerbli guvohnomalar shakllarini takomillashtirish va fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarining aholiga ko'rsatayotgan xizmatlari sifatini yaxshilash to'g'risida”gi 768-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 sentyabrdagi “Gerbli guvohnomalar shakllarini takomillashtirish va fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarining aholiga ko'rsatayotgan xizmatlari sifatini yaxshilash to'g'risida”gi 768-sonli qarori haqida