19.09.2020, Shembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25 sentyabrdagi 765-sonli “Sanitariya jihatidan tozalash sohasida xizmatlar ko'rsatish faoliyatini amalga oshirish uchun hududlarni biriktirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25 sentyabrdagi 765-sonli “Sanitariya jihatidan tozalash sohasida xizmatlar ko'rsatish faoliyatini amalga oshirish uchun hududlarni biriktirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori haqida