14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 sentyabrdagi “Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishlarini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 744-sonli qarori to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 sentyabrdagi “Paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishlarini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 744-sonli qarori to'g'risida