14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 sentyabrdagi “O'simliklar klinikalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 734-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 sentyabrdagi “O'simliklar klinikalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 734-sonli qarori haqida