11.12.2023, Dushanba

Rivojlanish ko'rsatkishlari

                 

  январь-декабрь ойларида

 

 

млрд. сўм

201йил январь-декабрига
нисбатан фоиз
ҳисобида

2019 й.

2020 й.

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

19 078,9

21 200,9

102,6

Саноат маҳсулоти

12 373,7

14 144,8

104,1

Истеъмол товарлари

2 562,2

2 818,3

110,0

Қишлоқ, ўрмон ва
балиқ
чилик хўжалиги

8 769,3

10 443,7

102,5

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

8 750,6

8 167,4

80,4

Қурилиш ишлари

3 315,4

3 785,9

101,5

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

644,7

638,2

99,0

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

3 846,6

3 493,5

90,8

Чакана товар айланмаси

5 705,8

6 604,6

102,4

Хизматлар, жами

5 671,8

6 508,9

105,9

Ташқи савдо айланмаси
(
млн. АҚШ долл.)

700,0

539,7

77,1

Экспорт

431,1

363,4

84,3

Импорт

268,9

176,3

65,6

Сальдо (+;-)

162,2

176,3

х

                   

январь-декабрь ойларида

 

 

млрд. сўм

201йил январь-декабрига
нисбатан фоиз
ҳисобида

2019 й.

2020 й.

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

19 078,9

21 200,9

102,6

Саноат маҳсулоти

12 373,7

14 144,8

104,1

Истеъмол товарлари

2 562,2

2 818,3

110,0

Қишлоқ, ўрмон ва
балиқ
чилик хўжалиги

8 769,3

10 443,7

102,5

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

8 750,6

8 167,4

80,4

Қурилиш ишлари

3 315,4

3 785,9

101,5

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

644,7

638,2

99,0

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

3 846,6

3 493,5

90,8

Чакана товар айланмаси

5 705,8

6 604,6

102,4

Хизматлар, жами

5 671,8

6 508,9

105,9

Ташқи савдо айланмаси
(
млн. АҚШ долл.)

700,0

539,7

77,1

Экспорт

431,1

363,4

84,3

Импорт

268,9

176,3

65,6

Сальдо (+;-)

162,2

176,3

х

                  

  январь-сентябрь ойларида

 

 

млрд. сўм

201йил январь-сентябрига
нисбатан фоиз
ҳисобида

2019 й.

2020 й.

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

12 980,2

14 126,4

101,0

Саноат маҳсулоти

8 816,1

9 660,0

102,5[1])

Истеъмол товарлари

1 672,7

1 747,9

104,5

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

5 278,4

6 209,7

101,7

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

6 838,6

6 940,1

86,2

Қурилиш ишлари

2 533,8

2 912,9

101,2

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

474,0

463,3

97,8

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

2939,1

2671,0

90,9

Чакана товар айланмаси

4 628,3

5 144,9

98,1

Хизматлар, жами

4 086,5

4 574,5

103,5

Ташқи савдо айланмаси
(
млн. АҚШ долл.)

546,5

381,4

69,8

Экспорт

333,4

251,0

75,3

Импорт

213,1

130,4

61,2

Сальдо (+;-)

120,3

120,6

х

 


январь-июнь ойларида

 

 

млрд. сўм

201йил январь-июнига
нисбатан фоиз
ҳисобида

2019 й.

2020 й.

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

8 073,0

8 959,4

100,7

Саноат маҳсулоти

5 893,1

6 757,0

103,0[1])

Истеъмол товарлари

1 201,9

1 253,5

104,3

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2 319,5

2 797,3

104,5

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

4 765,9

3 576,7

62,8

Қурилиш ишлари

1 846,5

1 930,0

90,9

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

301,8

291,9

96,7

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

1915,2

1753,8

91,6

Чакана товар айланмаси

2 949,6

3 304,1

98,8

Хизматлар, жами

2 600,4

2 877,5

102,0

Ташқи савдо айланмаси
(
млн. АҚШ долл.)

373,9

257,1

68,8

Экспорт

218,8

173,4

79,2

Импорт

155,1

83,7

54,0

Сальдо (+;-)

63,7

89,7

х


январь-март ойларида

 

 

млрд. сўм

201йилга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2019 й.

2020 й.

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

3426,4

3955,1

103,9

Саноат маҳсулоти

2899,7

3352,6

106,1[1])

Истеъмол товарлари

414,7

447,2

103,7

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги

689,8

830,6

104,3

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

1505,8

1284,9

71,0

Қурилиш ишлари

568,3

664,8

100,4

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

114,8

117,3

102,2

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

864,5

879,1

101,7

Чакана товар айланмаси

1247,3

1424,0

101,1

Хизматлар, жами

1252,4

1492,7

107,9

Ташқи савдо айланмаси
(
млн. АҚШ долл.)

179,7

123,9

69,0

Экспорт

101,8

87,3

85,8

Импорт

77,9

36,6

47,0

Сальдо (+;-)

23,9

50,7

х

                                                                                                                

      2019 йил III чорак

 

млрд. сўм

2018йил
январь-
сентябрга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2018 й.

2019 й.

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

10281,7

12834,8

106,0

Саноат маҳсулоти

8249,1

9421,8

102,5[1])

Истеъмол товарлари

1527,7

1632,0

106,8

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

4239,9

4838,2

103,5

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

4135,8

7023,8

134,1

Қурилиш ишлари

1605,8

2514,3

128,0

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

438,7

474,0

108,0

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

2843,9

2939,1

103,3

Чакана товар айланмаси

3124,9

3823,3

108,7

Хизматлар, жами

3266,2

4036,1

114,9

Ташқи савдо айланмаси
(
млн. АҚШ долл.)

535,8

546,6

102,0

Экспорт

356,6

333,5

93,5

Импорт

179,2

213,1

118,9

Сальдо (+;-)

177,4

120,4

х
    2019 йил I чорак


 

млрд. сўм

2018 йилга нисбатан фоиз ҳисобида

2018 й.

2019 й.

 

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

2771,5

3379,2

101,6

Саноат маҳсулоти

2899,7

2746,3

95,7[1])

Истеъмол товарлари

414,7

382,1

108,5

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

553,3

688,9

102,7

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

808,3

1328,8

136,3

Қурилиш ишлари

405,4

563,1

111,7

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

112,5

114,8

102,0

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

844,7

864,5

102,3

Чакана товар айланмаси

928,7

1125,1

108,5

Хизматлар, жами

941,2

1226,3

116,3

Ташқи савдо айланмаси
(
млн. АҚШ долл.)

175,2

180,2

102,8

Экспорт

125,3

101,8

81,2

Импорт

49,9

78,4

156,9

Сальдо (+;-)

75,4

23,4

х

                                                                          2018 йил I чорак

 

млрд. сўм

2017 йил
январь-мартга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

2294,2

105,8

Саноат маҳсулоти

2171,2

112,9

Истеъмол товарлари

253,1

103,8

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

116,8

102,0

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

672,4

125,4

Қурилиш ишлари

402,5

119,1

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

112,5

100,4

Йўловчи айланмаси
 (млн. йўловчи-км)

844,7

102,9

Чакана товар айланмаси

950,9

103,0

Хизматлар, жами

941,2

105,7

Ташқи савдо айланмаси
 (
млн. АҚШ долл.)

171,2

114,3

Экспорт

124,4

107,9

Импорт

46,8

135,8

Сальдо (+;-)

77,6

х


Asosiy iqtisodiy ko`rsatkichlar 2018 yil yanvar`-mart


 

mlrd. so`m

2017 yil
yanvar`-martga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

2294,2

105,8

Sanoat mahsuloti

2171,2

112,9

Iste`mol tovarlari

253,1

103,8

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

116,8

102,0

Asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

672,4

125,4

Qurilish ishlari

402,5

119,1

Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)

112,5

100,4

Yo`lovchi aylanmasi
 (mln. yo`lovchi-km)

844,7

102,9

Chakana tovar aylanmasi

950,9

103,0

Xizmatlar, jami

941,2

105,7

Tashqi savdo aylanmasi
 (
mln. AQSh doll.)

171,2

114,3

Eksport

124,4

107,9

Import

46,8

135,8

Sal`do (+;-)

77,6

x


 Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yil yanvar`-martida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 2294,2 mlrd. so`mni tashkil etdi va 

2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan o`sish sur`ati 5,8 foizga teng bo`ldi.

2018 yil yanvar`-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 137,7 foizni tashkil qildi.


Yanvar`-mart oylarida respublika yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi

 

 

mlrd.so`m

2017 yil
yanvar`-martga
nisbatan foiz
hisobida

2017 yil

2018 yil

 

 

 

 

I. Yalpi hududiy mahsulot, jami

1575,5

2294,2

105,8

shu jumladan:

 

 

 

Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Mahsulotlarga sof soliqlar

108,4

257,9

105,7

II. Tarmoqlarning yalpi qo`shilgan qiymati

1467,1

2036,3

105,8

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

52,6

71,1

102,0

Sanoat (qurilishni qo`shgan holda)

605,7

997,2

107,4

sanoat

476,9

817,3

104,3

qurilish

128,8

179,9

119,1

Xizmatlar

808,8

968,0

104,8

savdo, yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar

136,4

168,4

102,1

tashish va saqlash,

axborot va aloqa xizmatlari

182,7

198,1

104,3

 

boshqa xizmatlar

489,7

601,5

105,7Batafsil ma'lumot: Yalpi hududiy mahsulot - 2018