12.07.2020, Yakshanba

Ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishga ruxsat olish

G'alabali'q is ilajlari'n uyi'mlasti'ri'w ha'm o'tkeriwge ruxsat ali'w