23.10.2021, Shanba

Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar

2018 yil I chorak

 

mlrd. so`m

2017 yil
yanvar`-martga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

2294,2

105,8

Sanoat mahsuloti

2171,2

112,9

Iste`mol tovarlari

253,1

103,8

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

116,8

102,0

Asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

672,4

125,4

Qurilish ishlari

402,5

119,1

Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)

112,5

100,4

Yo`lovchi aylanmasi
 (mln. yo`lovchi-km)

844,7

102,9

Chakana tovar aylanmasi

950,9

103,0

Xizmatlar, jami

941,2

105,7

Tashqi savdo aylanmasi
 (
mln. AQSh doll.)

171,2

114,3

Eksport

124,4

107,9

Import

46,8

135,8

Sal`do (+;-)

77,6

x
2018 yil II chorak

 

mlrd. so`m

2017 yil 
yanvar`-iyun` nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

4947,9

103,5

Sanoat mahsuloti

4216,0

109,7

Iste`mol tovarlari

549,5

103,3

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

740,8

102,6

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar

1744,6

117,5

Qurilish ishlari

818,8

101,5

Yuk aylanmasi  (mln. tn-km)

269,4

99,3

Yo`lovchi aylanmasi  (mln.yo`lovchi-km)

1832,8

102,5

Chakana tovar aylanmasi

2137,4

103,7

Xizmatlar, jami

1978,4

106,4

Tashqi savdo aylanmasi
 (
mln. AQSh doll.)

359,9

118,7

Eksport

254,6

109,7

Import

105,3

148,2

Sal`do (+;-)

149,2

X


2018 yil III chorak

 

mlrd. so`m

2017 yil
yanvar`-sentyab` nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

8193,9

104,8

Sanoat mahsuloti

6473,1

108,3

Iste`mol tovarlari

1033,9

103,7

Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi

2000,4

100,8

Asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

3661,6

151,1

Qurilish ishlari

1325,7

104,4

Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)

425,5

100,1

Yo`lovchi aylanmasi
 (mln.yo`lovchi-km)

2824,6

103,0

Chakana tovar aylanmasi

3006,6

105,5

Xizmatlar, jami

3212,3

112,2

Tashqi savdo aylanmasi
 (
mln. AQSh doll.)

531,9

118,9

Eksport

355,2

104,7

Import

176,7

163,3

Sal`do (+;-)

178,5

X


2018 yil IV chorak

 

млрд. сўм

2017 йил
январь-
декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

14185,2

103,4

Саноат маҳсулоти

10563,1

104,1

Истеъмол товарлари

1665,7

112,4

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

6680,6

103,0

Асосий капиталга киритилган
инвестициялар

6046,4

162,2

Қурилиш ишлари

1831,5

105,4

Юк айланмаси
 (млн. тн-км)

566,4

100,2

Йўловчи айланмаси
 (млн.йўловчи-км)

3747,0

102,9

Чакана товар айланмаси

4438,5

105,8

Хизматлар, жами

4464,9

113,0

Ташқи савдо айланмаси
 (
млн. АҚШ долл.)

736,5

114,9

Экспорт

456,0

98,6

Импорт

280,5

157,0

Сальдо (+;-)

175,4

х