23.10.2021, Shanba

Tashqi iqtisodiy aloqalar

                                                                                      2018 yil I chorak

2018 yilning yanvar`-martida tashqi savdo aylanmasi 171,2 mln. AQSh dollarini, jumladan 124,4 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 46,8 mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi.

Tashqi savdo aylanmasining ijobiy sal`dosi 77,6 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.

 2018 yilning yanvar`-martida MDH va boshqa davlatlar kesimida respublikaning tashqi savdo aylanmasi (mln AQSh dollari)

 

 

yanvar`-mart

2017 yil
yanvar`-martga nisbatan foiz hisobida

2017 y.

2018 y.

 

 

 

 

Tashqi savdo aylanmasi

149,8

171,2

114,3

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

40,6

68,6

169,0

boshqa davlatlar

109,2

102,6

94,0

 

 

 

 

Eksport

115,3

124,4

107,9

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

28,3

52,0

183,7

boshqa davlatlar

87,0

72,4

83,2

 

 

 

 

Import

34,5

46,8

135,8

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

12,3

16,6

135,3

boshqa davlatlar

22,2

30,2

136,1

 

Yanvar`-mart oylarida respublika tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa davlatlarning ulushi
(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)


 

2018 yilning yanvar`-martida respublika eksport-importi tarkibi

 

 

Eksport va importning umumiy hajmidagi
ulushi, foiz hisobida

Hajmidagi o`zgarish, foiz hisobida

2017 yil yanvar`-mart

2018 yil yanvar`-mart

2017 yil
yanvar`-martga
nisbatan foiz hisobida

 

 

 

 

Eksport tarkibi

100,0

100,0

107,9

paxta tolasi

5,7

-

-

oziq-ovqat mahsulotlari

4,8

5,1

114,6

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

84,7

90,1

114,6

energiya manbalari va neft` mahsulotlari

2,1

1,6

80,1

mashina va uskunalar

-

0,1

-

xizmatlar

0,7

0,2

36,9

boshqalar

2,0

2,9

161,2

 

Import tarkibi

100,0

100,0

135,8

oziq-ovqat mahsulotlari

1,8

5,1

3,9 m.

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

16,5

10,4

85,6

energiya manbalari va neft` mahsulotlari

3,2

4,0

173,2

qora va rangli metallar

2,4

3,9

2,1 m.

mashina va uskunalar

45,3

49,0

146,8

xizmatlar

10,0

3,8

51,9

boshqalar

20,8

23,8

155,0

 

Tashqi savdo aylanmasining qit`alar bo`yicha tarkibi
(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)

 

 


2018 yilning yanvar`-martida respublika tashqi savdo aylanmasida
katta ulushga ega bo`lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi

 

Respublika tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2017 yil
yanvar`-martga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Xitoy Xalq Respublikasi

28,1

99,0

Rossiya Federatsiyasi

27,1

178,9

Turkiya

15,7

84,3

Qozog`iston

10,5

213,4

Latviya

4,3

61,7.

Janubiy Koreya

2,5

69,0

Ukraina

1,9

33,2 m.

Qirg`iziston

0,9

4,4 m.

Birlashgan Arab Amirliklari

0,9

155,5 m.

Afg`oniston

0,7

52,8

Eron Islom Respublikasi

0,7

11,8 m.

Germaniya

0,6

52,8

Gruziya

0,5

98,7

Avstriya

0,4

166,6

 

         Respublika tashqi savdo aylanmasida eng katta ulushni Xitoy Xalq Respublikasi egallagan bo`lib, joriy yil 3 oyi davomida 48,1 mln. AQSh dollari miqdorida tashqi savdo opreatsiyalari, shundan 35,0 mln. AQSh dollarilik eksport operatsiyalari hamda 13,1 mln. AQSh dollari miqdori import operatsiyalari amalga oshirilgan, shuningdek 2018 yil yanvar`-mart oylarida respublika tashqi savdo aylanmasida Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Qozog`iston, Latviya va Janubiy Koreya davlatlarining ulushi katta bo`lib kelmoqda.


Tovar va xizmatlarning eksport tarkibi, jamiga nisbatan foizda Tovar va xizmatlarning import tarkibi, jamiga nisbatan foizda

 

 


 2018 yil II chorak


    2018 yilning yanvar`-iyunida tashqi savdo aylanmasi 359,9 mln. AQSh dollarini, jumladan 254,6 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 105,3 mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi.

    Tashqi savdo aylanmasining ijobiy sal`dosi 149,2 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.

 

2018 yilning yanvar`-iyunida MDH va boshqa davlatlar kesimida respublikaning tashqi savdo aylanmasi(mln AQSh dollari)

 

 

yanvar-iyun

2017 yil
yanvar`-iyunga nisbatan foiz hisobida

2017 y.

2018 y.

 

 

 

 

Tashqi savdo aylanmasi

303,2

359,9

118,7

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

97,6

140,4

143.8

boshqa davlatlar

205,6

219,5

106,8

 

 

 

 

Eksport

232,1

254,6

109,7

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

72,1

105,8

146,7

boshqa davlatlar

160,0

148,8

93,0

 

 

 

 

Import

71,1

105,3

148,2

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

25,6

34,6

135,5

boshqa davlatlar

45,5

70,7

155,2

 

2018 yil yanvar`-iyunda respublika tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa davlatlarning ulushi
(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)

 

Savdo aylanmasi

 

Eksport

 

Import


 

 

2018 yilning yanvar`-iyunida respublika eksport-importi tarkibi

 

 

Eksport va importning umumiy hajmidagi 
ulushi, foiz hisobida

Hajmidagi o`zgarish, foiz hisobida

2017 yil yanvar-iyun

2018 yil yanvar-iyun

2017 yil 
yanvar-iyunga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

 

Eksport tarkibi

100,0

100,0

109,7

paxta tolasi

4,0

 

-

oziq-ovqat mahsulotlari

5,2

5,2

110,0

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

85,1

89,8

115,8

energiya manbalari va neft` mahsulotlari

2,4

1,7

79,7

mashina va uskunalar

-

0,1

19,8 m

xizmatlar

0,6

0,4

77,1

boshqalar

2,7

2,8

112,9

 

Import tarkibi

100,0

100,0

148,2

oziq-ovqat mahsulotlari

2,5

5,1

3,0 m

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

19,2

13,0

100,4

energiya manbalari va neft` mahsulotlari

4,1

2,6

95,5

qora va rangli metallar

2,2

2,5

168,6

mashina va uskunalar

40,3

48,8

179,5

xizmatlar

6,0

5,2

126,3

boshqalar

25,7

22,8

131,8

 

Ташқи савдо айланмасининг қитъалар бўйича таркиби
(
умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)


 

2018 yilning yanvar`-iyunida respublika tashqi savdo aylanmasida 
katta ulushga ega bo`lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi

 

Respublika tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2017 yil
yanvar`-iyunga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Rossiya Federatsiyasi

26,1

150,0

Xitoy Xalq Respublikasi

25,6

116,3

Turkiya

16,8

4,3m

Qozog`iston

9,8

155,0

Latviya

4,3

72,2

Janubiy Koreya

4,0

101,5

Shveytsariya

2,5

50,8m

Ukraina

1,3

68,8

Yaponiya

1,0

5,8m

V`etnam

0,9

15,7m

Bel`giya

0,7

4,6m

Estoniya

0,7

3,0m

Germaniya

0,7

132,0

Qirg`iziston

0,6

53,1

 

      Respublika tashqi savdo aylanmasida eng katta ulushni Rossiya Federatsiyasы egallagan bo`lib, joriy yil 6 oyi davomida 93,9 mln. AQSh dollari miqdorida tashqi savdo opreatsiyalari, shundan 70,4  mln. AQSh dollarlik eksport operatsiyalari hamda 23,5  mln. AQSh dollari miqdori import operatsiyalari amalga oshirilgan, shuningdek 2018 yil yanvar`-iyun` oylarida respublika tashqi savdo aylanmasida Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Qozog`iston, Latviya va Janubiy Koreya davlatlarining ulushi katta bo`lib kelmoqda.

 

Mahsulot va xizmatlarning eksport tarkibi, jamiga nisbatan foizda

 

Mahsulot va xizmatlarning import tarkibi,  jamiga nisbatan foizda 
2018 yil III chorak


2018 yilning yanvar`-sentyabrda tashqi savdo aylanmasi 531,9 mln. AQSh dollarini, jumladan 355,2 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 176,7 mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi.

Tashqi savdo aylanmasining ijobiy sal`dosi 178,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.

 

2018 yilning yanvar`-sentyabrida MDH va boshqa davlatlar kesimida respublikaning tashqi savdo aylanmasi(mln AQSh dollari)


 

yanvar`-sentyab`

2017 yil
yanvar`-sentyabrga nisbatan foiz hisobida

2017 y.

2018 y.

 

 

 

 

Tashqi savdo aylanmasi

447,5

531,9

118,9

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

147,9

211,1

142,7

boshqa davlatlar

299,6

320,8

107,1

 

 

 

 

Eksport

339,3

355,2

104,7

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

112,3

150,2

133,7

boshqa davlatlar

227,0

205,0

90,3

 

 

 

 

Import

108,2

176,7

163,3

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

35,6

60,9

171,1

boshqa davlatlar

72,6

115,8

159,5


2018 yil yanvar`-sentyabrida respublika tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa davlatlarning ulushi
(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)

Savdo aylanmasi

 

Eksport

 

Import2018 yilning yanvar`-sentyabrida respublika eksport-importi tarkibi


 

Eksport va importning umumiy hajmidagi
ulushi, foiz hisobida

Hajmidagi o`zgarish, foiz hisobida

2017 yil yanvar`-sentyabr`

2018 yil yanvar`-sentyabr`

2017 yil
yanvar`-sentyabrga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

 

Eksport tarkibi

100,0

100,0

104,7

paxta tolasi

2,8

-

-

oziq-ovqat mahsulotlari

5,5

5,8

110,5

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

85,7

89,1

108,8

energiya manbalari va neft` mahsulotlari

2,6

2,1

83,8

mashina va uskunalar

-

-

19,8 m

xizmatlar

0,5

0,5

94,0

boshqalar

2,9

2,5

91,3

 

Import tarkibi

100,0

100,0

163,3

oziq-ovqat mahsulotlari

2,0

4,7

3,9 m

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

18,5

15,2

134,8

energiya manbalari va neft` mahsulotlari

3,2

2,7

134,5

qora va rangli metallar

2,2

2,9

2,1 m

mashina va uskunalar

42,0

45,0

175,1

xizmatlar

6,2

5,5

144,0

boshqalar

25,9

24,0

151,2
Tashqi savdo aylanmasining qit`alar bo`yicha tarkibi
(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)


2018 yilning yanvar`-sentyabrida respublika tashqi savdo aylanmasida 
katta ulushga ega bo`lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi

 

Respublika tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2017 yil
yanvar`-sentyabrga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Rossiya Federatsiyasi

26,4

140,6

Xitoy Xalq Respublikasi

23,4

104,9

Turkiya

16,7

89,4

Qozog`iston

9,6

151,3

Janubiy Koreya

6,4

182,9

Latviya

4,3

75,0

Ukraina

2,1

136,1

Shveytsariya

1,8

42,7m

V`etnam

1,1

11,0m

Yaponiya

0,9

4,0m

Estoniya

0,7

2,2m

Qirg`iziston

0,7

70,9

BAA

0,6

69,8


    Respublika tashqi savdo aylanmasida eng katta ulushni Rossiya Federatsiyasы egallagan bo`lib, joriy yil 9 oyi davomida 140,2 mln. AQSh dollari miqdorida tashqi savdo opreatsiyalari, shundan 100,3 mln. AQSh dollarlik eksport operatsiyalari hamda 39,9 mln. AQSh dollari miqdori import operatsiyalari amalga oshirilgan, shuningdek 2018 yil yanvar`-sentyabr` oylarida respublika tashqi savdo aylanmasida Rossiya Federatsiyasi, Xitoy, Turkiya, Qozog`iston va Janubiy Koreya davlatlarining ulushi katta bo`lib kelmoqda.

Tovar va xizmatlarning eksport tarkibi, jamiga nisbatan foizda


Tovar va xizmatlarning import tarkibi, jamiga nisbatan foizda 

 2018 йил IV чорак

2018 йилнинг январь-декабрда ташқи савдо айланмаси 736,5 млн. АҚШ долларини, жумладан 456,0 млн. АҚШ долларини - экспорт операциялари, 
280,5 млн. АҚШ долларини - импорт операциялари ташкил этди.

Ташқи савдо айланмасининг ижобий сальдоси 175,5 млн. АҚШ долларини ташкил қилди.

 

2018 йилнинг январь-декабрида МДҲ ва бошқа давлатлар кесимида республиканинг ташқи савдо айланмаси(млн АҚШ доллари)

 

 

январь-декабрь

2017 йил 
январь-
декабрга    нисбатан фоиз ҳисобида

2017 й.

2018 й.

 

 

 

 

Ташқи савдо айланмаси

641,1

736,5

114,9

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

212,9

289,8

136,1

бошқа давлатлар

428,2

446,7

104,3

 

 

 

 

Экспорт

462,4

456,0

98,6

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

162,6

202,4

124,5

бошқа давлатлар

299,8

253,6

84,6

 

 

 

 

Импорт

178,7

280,5

157,0

шу жумладан:

 

 

 

МДҲ давлатлари

50,3

87,5

174,0

бошқа давлатлар

128,4

193,0

150,3

 

2018 йил январь-декабрида республика ташқи савдо айланмасида МДҲ ва бошқа давлатларнинг улуши
(умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)

2018 йилнинг январь-декабрида республика экспорт-импорти таркиби

 

 

Экспорт ва импортнинг умумий ҳажмидаги 
улуши, фоиз ҳисобида

Ҳажмидаги ўзгариш, фоиз ҳисобида

2017 йил январь-декабрь

2018 йил январь-декабрь

2017 йил 
январь-
декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

 

Экспорт таркиби

100,0

100,0

98,6

пахта толаси

2,0

-

-

озиқ-овқат маҳсулотлари

5,6

6,5

113,1

кимё маҳсулотлари   ва ундан тайёрланганбуюмлар

86,5

87,9

100,2

энергия манбалари ва нефть маҳсулотлари

2,5

2,0

80,3

хизматлар

0,5

0,6

107,4

бошқалар

2,8

3,0

104,2

 

Импорт таркиби

100,0

100,0

157,0

озиқ-овқат маҳсулотлари

1,7

4,2

3,9 м.

кимё маҳсулотлари   ва ундан тайёрланганбуюмлар

17,6

14,5

129,5

энергия манбалари ва нефть маҳсулотлари

2,8

2,5

140,8

қора ва рангли металлар

3,1

2,1

107,9

машина ва ускуналар

46,5

51,3

173,0

хизматлар

4,4

5,2

185,3

бошқалар

23,9

20,2

132,7

 

Ташқи савдо айланмасининг қитъалар бўйича таркиби
(
умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)


2018 йилнинг январь-декабрида республика ташқи савдо айланмасида 
катта улушга эга бўлган давлатлар билан товар айланмаси

 

Республика товар айланмасида улуши, фоиз ҳисобида

2017 йил 
январь-
декабрга    нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Россия Федерацияси

25,4

125,2

Хитой Халқ Республикаси

22,5

91,6

Туркия

15,6

90,1

Қозоғистон

9,4

149,5

Жанубий Корея

6,4

164,0

Латвия

5,5

94,6

Украина

3,0

2,3 м.

Швейцария

1,3

25,3 м.

Вьетнам

1,1

12,1 м.

Япония

0,9

4,7 м.

Эстония

0,7

2,5 м.

Қирғизистон

0,6

83,2

БАА

0,6

81,1

 Республика ташқи савдо айланмасида энг катта улушни Россия Федерацияси эгаллаган бўлиб, жорий йил январь-декабрь ойлари давомида 187,0 млн. АҚШ доллари миқдорида ташқи савдо опреациялари, шундан 135,6 млн. АҚШ долларлик экспорт операциялари ҳамда 51,4 млн. АҚШ доллари миқдори импорт операциялари амалга оширилган, шунингдек 2018 йил январь-декабрь ойларида республика ташқи савдо айланмасида Хитой, Туркия, Қозоғистон ва Жанубий Корея давлатларининг улуши катта бўлиб келмоқда.

Товар ва хизматларнинг экспорт таркиби, жамига нисбатан фоизда


Товар ва хизматларнинг импорт таркиби, жамига нисбатан фоизда