02.12.2021, Payshanba

Qishloq xo'jaligi


2018 yil I chorak

2018 yilning yanvar`-martda ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 116,8 mlrd. so`mni yoki 2017 yilning shu davriga nisbatan 02,0  foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko`rsatilgan xizmatlar hajmi 112,5 mlrd. so`mni (101,4 foiz), o`rmonchilik xo`jaliklarida 1,6 mlrd. so`mni (101,7 foiz), baliqchilik xo`jaliklarida 2,7 mlrd. so`mni (130,4 foiz) tashkil qildi.

 Qishloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo`jaliklar toifalari bo`yicha taqsimlanishi

(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)

 

Hosil yig`imi. 2018 yilning yanvar`-mart oylarida 241 tonna sabzavot  (4,3 foizga ko`p) yig`ib olindi.

 

2018 yilning yanvar`-martida xo`jalik toifalari bo`yicha asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish

 

 

Fermer xo`jaliklari

Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

tonna

o`sish sur`ati, foizda

tonna

o`sish sur`ati, foizda

tonna

o`sish sur`ati, foizda

 

 

 

 

 

 

 

Sabzavotlar

3

75,0

225

103,2

13

144,4

 

 

Chorvachilik. 2018 yilning 1 aprel` holatiga o`tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 109,4 foizga (jami 1057,1 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 104,0 foizga (303,8 ming bosh), qo`y va echkilar 107,3 foizga (1043,4 ming bosh), otlar 107,5 foizga (22207 bosh), parrandalar 116,9 foizga (3,9 mln. bosh) ko`paydi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go`sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o`sishi asosan dehqon va fermer xo`jaliklari hisobiga bo`lib, go`sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 99,0 foizni, sut mahsuloti 98,9 va tuxum ishlab chiqarishda 99,1 foizni tashkil etdi.

 

2018 yil 1 aprel` holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni

 

 

ming bosh

o`sish sur`ati,
%

 

 

 

Yirik shoxli qoramol

1057,1

109,4

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

45,0

142,0

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

1003,8

109,1

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

8,3

57,0

ulardan sigirlar

303,8

104,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

14,6

132,0

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

286,7

103,4

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,5

64,7

Qo`y va echkilar

1043,4

107,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

76,1

226,1

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

939,1

108,2

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

28,2

40,0

Otlar

22,2

107,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

3,1

194,5

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

18,6

103,2

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,5

45,3

Parrandalar

3876,6

116,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

234,3

142,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

3502,0

114,6

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

140,3

145,9

 

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 95,0 foizni, fermer xo`jaliklarida esa 4,3 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 94,4 va 4,8 foizni, qo`y va echkilar 90,0 va 7,3 foizni, otlar 83,8 va 14,1 foizni, parrandalar 90,3 va 6,0 foizni tashkil etdi.

 

 

2018 yil 1 aprel` holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni

  

2018 yilning yanvar`-martida barcha toifadagi xo`jaliklarda tirik vazn hisobida 14,2 ming tonna go`sht (2017 yilning yanvar`-martiga nisbatan 1,3 foizga ko`p), 46,1 ming tonna sut (2,2 foizga ko`p), 70,7 mln. dona tuxum 2,6 foizga ko`p) ishlab chiqarildi.

 

2018 yil yanvar`-mart oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari

 

miqdori

o`sish sur`ati,

%

 

 

 

Go`sht (tirik vaznda), ming tn.

14,2

101,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

0,5

113,8

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

13,6

101,1

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,1

86,6

Sut, ming tn.

46,1

102,2

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

3,3

106,4

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

42,3

102,2

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,5

82,3

Tuxum, mln. dona

70,7

102,6

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

2,7

129,5

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

67,4

102,0

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,6

79,0

 

2018 yilning yanvar`-martida hududlar kesimida asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish


 

2018 yil yanvar`-martda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi
(ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida)

 

Fermer xo`jaliklari. 2018 yilning yanvar`-martida fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo`jaligi mahsulotlari hajmi 4,9 mlrd. so`mni tashkil qildi. Qishloq xo`jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo`jaliklarining ulushi 4,5 foizni tashkil etdi.

2018 yilning 1 aprel` holatiga fermer xo`jaliklarida 45,0 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 14,6 ming bosh sigir, 76,1 ming bosh qo`y va echkilar, 3135 bosh ot, 234,3 ming bosh parrandalar mavjud.

2018 yil yanvar`-mart holatiga fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlari

 

yanvar`-mart

2017 yanvar`-martga  nisbatan foiz   hisobida

2017 yil

2018 yil

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

 

 

 

 

 

 

Go`sht, tirik vaznda

399

2,8

454

3,2

113,8

Sut

3104

6,7

3302

7,2

106,4

Tuxum, mln. dona

2,1

3,0

2,7

3,8

129,5
2018 yil II chorak


2018 yilning yanvar`-iyunda ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 740,8 mlrd. so`mni yoki 2017 yilning shu davriga nisbatan 102,6  foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko`rsatilgan xizmatlar hajmi 726,3 mlrd. so`mni (101,8 foiz), o`rmonchilik xo`jaliklarida 4,1 mlrd. so`mni (101,8 foiz), baliqchilik xo`jaliklarida 0,4 mlrd. so`mni (175,0foiz) tashkil qildi.

 shloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo`jaliklar toifalari bo`yicha taqsimlanishi

(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)

 

 

Hosil yig`imi. 2018 yilning yanvar`-iyun` oylarida barcha toifadagi xo`jaliklar tomonidan 141,5 ming tonna boshoqli don ekinlari ishlab chiqarildi.

Bundan tashqari barcha toifadagi xo`jaliklarda 20,3 ming tonna kartoshka, (2017 yilga nisbatan 4,7 foizga ko`p), 35,3 ming tonna sabzavot
(3,0 foizga ko`p) yig`ib olindi, 4,8 ming tonna poliz ekinlari (7,5 foizga ko`p),   11,7 ming tonna meva va rezavorlar (18,7 foizga ko`p) va 0,2 ming tonna uzum
(31,8 foizga ko`p) etishtirildi.

 

 

2018 yilning yanvar`-iyunida xo`jalik toifalari bo`yicha asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish

 

 

Fermer xo`jaliklari

Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

tonna

O`sish sur`ati, foizda

tonna

o`sish sur`ati, foizda

tonna

o`sish sur`ati, foizda

 

 

 

 

 

 

 

Don

98635

100,1

41652

101,1

1224

100,7

Kartoshka

2011

106,2

18214

104,6

60

105,3

Sabzavotlar

5232

113,0

29461

101,3

569

106,6

Poliz

1633

118,6

3167

102,5

26

104,0

Mevalar va rezavorlar

2113

118,1

9312

118,9

274

115,6

Uzum

17

121,4

169

134,1

13

118,2

 

Chorvachilik. 2018 yilning 1 iyul` holatiga o`tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 103,2 foizga (jami 1071,6 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 103,9 foizga (310,4 ming bosh), qo`y va echkilar 105,1 foizga (1075,9 ming bosh), otlar 109,1 foizga (23028 bosh), parrandalar 106,5 foizga (4,0 mln. bosh) ko`paydi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go`sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o`sishi asosan dehqon va fermer xo`jaliklari hisobiga bo`lib, go`sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 99,3 foizni, sut mahsuloti 99,2 va tuxum ishlab chiqarishda 97,4 foizni tashkil etdi.

 

2018 yil 1 iyul` holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni

 

 

ming bosh

o`sish sur`ati, %

 

 

 

Yirik shoxli qoramol

1071,6

103,2

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

45,6

127,8

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

1018,0

103,1

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

8,0

54,2

ulardan sigirlar

310,4

103,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

14,7

119,4

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

293,2

103,9

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,5

59,9

Qo`y va echkilar

1075,9

105,1

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

96,3

2,2m

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

952,1

104,1

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

27,5

41,5

Otlar

23,0

109,1

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

3,7

183,3

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

18,9

103,3

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,4

53,3

Parrandalar

4009,6

106,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

220,2

104,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

3616,3

106,4

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

173,1

110,3

 

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 95,0 foizni, fermer xo`jaliklarida esa 4,3 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 94,5 va 4,7 foizni, qo`y va echkilar 88,5 va 9,0 foizni, otlar 82,2 va 15,9 foizni, parrandalar 90,2 va 5,5 foizni tashkil etdi.

 

2018 yil yanvar`-iyun` oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari

2018 yilning yanvar`-iyunida barcha toifadagi xo`jaliklarda tirik vazn hisobida 38,1 ming tonna go`sht (2017 yilning yanvar`-iyuniga nisbatan 4,5 foizga ko`p), 117,5 ming tonna sut (4,7 foizga ko`p), 152,2 mln. dona tuxum (10,8 foizga ko`p) ishlab chiqarildi.

 

 

miqdori

o`sish sur`ati, %

 

 

 

Гўшт (тирик вазнда), минг тн.

38,1

104,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

1,1

114,4

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

36,6

104,2

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,4

101,1

Сут, минг тн.

117,5

104,7

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

6,9

110,5

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

108,9

104,4

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,8

100,2

Тухум, млн. дона

152,2

110,8

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

8,1

122,3

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

140,2

109,2

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

3,9

162,9

 


2018 yil yanvar`-iyunda chorvachilik mahsulotlari
ishlab chiqarish tarkibi

(ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida)


  

Fermer xo`jaliklari. 2018 yilning yanvar`-iyunida fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo`jaligi mahsulotlari hajmi 122,8 mlrd. so`mni tashkil qildi. Qishloq xo`jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo`jaliklarining ulushi 17,3 foizni tashkil etdi.

2018 yilning 1 iyul` holatiga fermer xo`jaliklarida 45,6 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 14,7 ming bosh sigir, 96,3 ming bosh qo`y va echkilar, 3672 bosh ot, 220,2 ming bosh parrandalar mavjud.

 

2018 yil yanvar`-iyun` holatiga fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo`jalik mahsulotlari

 

 

yanvar-iyun

2017 yanvar-iyunga  nisbatan foiz   hisobida

2017 yil

2018 yil

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

 

 

 

 

 

 

Boshoqli don

98583

69,9

98635

66,7

100,1

shu jumladan: bug`doy

98583

69,9

98635

66,7

100,1

Kartoshka

1894

9,8

2011

9,9

106,2

Sabzavot

4631

13,5

5232

14,8

113,0

Poliz

1377

30,7

1633

33,8

118,6

Meva va rezavorlar

1789

18,1

2113

18,1

118,1

Uzum

14

9,3

17

8,5

121,4

Go`sht, tirik vaznda

980

2,7

1121

3,0

114,4

Sut

6230

5,5

6884

5,9

110,5

Tuxum, mln. dona

6,7

4,7

8,1

5,3

122,3

Jun, tonna

45

6,5

68

9,0

151,1

Pilla, tonna

283

83,4

508,9

92,5

180,12018 yil III chorak

2018 yilning yanvar`-sentyabrida ishlab chiqarilgan (ko`rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 2000,4 mlrd. so`mni yoki 2017 yilning shu davriga nisbatan 100,8  foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko`rsatilgan xizmatlar hajmi 1975,4 mlrd. so`mni (100,2 foiz), o`rmonchilik xo`jaliklarida 5,9 mlrd. so`mni (101,2 foiz), baliqchilik xo`jaliklarida 19,1 mlrd. so`mni (192,9 foiz) tashkil qildi.

Qishloq xo`jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo`jaliklar toifalari bo`yicha taqsimlanishi
(umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida)Hosil yig`imi. 2018 yilning yanvar`-sentyabr` oylarida barcha toifadagi xo`jaliklar tomonidan 164,3 ming tonna boshoqli don ekinlari ishlab chiqarildi.

Bundan tashqari barcha toifadagi xo`jaliklarda 48,6 ming tonna kartoshka, (2017 yilga nisbatan 9,6 foizga ko`p), 201,9 ming tonna sabzavot  (4,9 foizga ko`p) yig`ib olindi, 98,1 ming tonna poliz ekinlari (6,0 foizga ko`p),   35,4 ming tonna meva va rezavorlar (6,9 foizga ko`p) va 5,0 ming tonna uzum  (10,3 foizga ko`p) etishtirildi.


2018 yilning yanvar`-sentyabrida xo`jalik toifalari bo`yicha asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish


 

Fermer xo`jaliklari

Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

tonna

o`sish sur`ati, foizda

tonna

o`sish sur`ati, foizda

tonna

o`sish sur`ati, foizda

 

 

 

 

 

 

 

Don

127297

104,9

55346

93,5

1706

103,3

Kartoshka

9272

114,2

39128

108,7

168

84,4

Sabzavotlar

40262

94,9

160591

107,8

1081

104,0

Poliz

39174

105,6

58098

106,4

821

98,7

Mevalar va rezavorlar

9880

104,2

22708

107,8

2814

109,4

Uzum

360

105,0

4339

110,9

301

107,5


2018 yilning yanvar`-sentyabrida hududlar kesimida asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish

Chorvachilik. 2018 yilning 1 oktyabr holatiga o`tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 103,5 foizga (jami 1083,8 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 104,3 foizga (313,0 ming bosh), qo`y va echkilar 104,3 foizga (1081,6 ming bosh), otlar 109,3 foizga (23182 bosh), parrandalar 105,5 foizga (4,1 mln. bosh) ko`paydi.

Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go`sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o`sishi asosan dehqon va fermer xo`jaliklari hisobiga bo`lib, go`sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 99,4 foizni, sut mahsuloti 98,9 va tuxum ishlab chiqarishda 96,4 foizni tashkil etdi.


2018 yil 1 oktyabr` holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni

 

ming bosh

o`sish sur`ati,
%

 

 

 

Yirik shoxli qoramol

1083,8

103,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

46,5

116,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

1028,2

103,2

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

9,1

84,3

ulardan sigirlar

313,0

104,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

15,0

111,9

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

295,2

104,1

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,8

90,3

Qo`y va echkilar

1081,6

104,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

97,3

172,5

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

956,5

103,1

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

27,8

52,6

Otlar

23,2

109,3

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

3,8

179,9

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

19,0

103,0

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,4

63,1

Parrandalar

4077,7

105,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

225,1

106,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

3692,0

105,6

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

160,6

102,0

 

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 94,9 foizni, fermer xo`jaliklarida esa 4,3 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 94,3 va 4,8 foizni, qo`y va echkilar 88,4 va 9,0 foizni, otlar 81,9 va 16,2 foizni, parrandalar 90,5 va 5,5 foizni tashkil etdi

2018 yil 1 oktyabr` holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni
2018 yilning yanvar`-sentyabrida barcha toifadagi xo`jaliklarda tirik vazn hisobida 76,7 ming tonna go`sht (2017 yilning yanvar`-sentyabriga nisbatan 7,1 foizga ko`p), 220,8 ming tonna sut (6,5 foizga ko`p), 210,6 mln. dona tuxum (11,6 foizga ko`p) ishlab chiqarildi.


2018 yil yanvar`-sentyab` oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari


 

miqdori

o`sish sur`ati,

%

 

 

 

Go`sht (tirik vaznda), ming tn.

76,7

107,1

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

1,6

123,5

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

74,6

107,0

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,5

85,9

Sut, ming tn.

220,8

106,5

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

11,0

112,2

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

207,3

106,6

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,5

82,9

Tuxum, mln. dona

210,6

111,6

shu jumladan:

 

 

Fermer xo`jaliklari

10,5

120,6

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo`jaliklari

192,4

108,6

Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

7,7

2,7m


2018 yilning yanvar`-sentyabrida hududlar kesimida asosiy turdagi
chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish
2018 yil yanvar`-sentyabrida chorvachilik mahsulotlari
ishlab chiqarish tarkibi

(ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida)Fermer xo`jaliklari. 2018 yilning yanvar`-sentyabrida fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo`jaligi mahsulotlari hajmi 520,1 mlrd. so`mni tashkil qildi. Qishloq xo`jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo`jaliklarining ulushi 26,9 foizni tashkil etdi.

2018 yilning 1 oktyabr` holatiga fermer xo`jaliklarida 46,5 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 15,0 ming bosh sigir, 97,3 ming bosh qo`y va echkilar, 3759 bosh ot, 225,1 ming bosh parrandalar mavjud.

2018 yil yanvar`-sentyab` holatiga fermer xo`jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo`jalik mahsulotlari


 

yanvar`-sentyab`

2017yanvar`-sentyabrga  nisbatan foiz   hisobida

2017 yil

2018 yil

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

 

 

 

 

 

 

Boshoqli don

115386

70,7

121087

73,7

104,9

shu jumladan: bug`doy

115386

70,8

121087

73,8

104,9

Kartoshka

8120

18,3

9272

19,1

114,2

Sabzavot

42445

22,0

40262

20,0

94,9

Poliz

37097

40,1

39174

39,9

105,6

Meva va rezavorlar

9479

28,6

9880

27,9

104,2

Uzum