20.05.2022, Juma

Tovarlar va xizmatlar bozori

2018 yil I chorak

2018 yil yanvar`-martda chakana tovar aylanmasi 950,9 mlrd. so`mni tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 103,0 foizga o`sdi.


Xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning mulkchilik shakllari bo`yicha
chakana tovar aylanmasi


 

mlrd. so`m

2017 yil yanvar`-martga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Jami

950,9

103,0

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo`yicha:

 

 

 

davlat mulki

0,4

91,5

0,1

nodavlat mulki

950,5

103,0

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

91,1

117,4

9,6

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2018 yil yanvar`-martda 73,7 mlrd. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 136,7 foizga oshgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar`-mart oylarida 877,2 mlrd. so`mni tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 100,9 foizga oshgan.


2018 yil yanvar`- martda chakana savdo aylanmasi tarkibi


 

 

 

mlrd. so`m

2017 yil
yanvar`-martga nisbatan foiz
hisobida

yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Chakana tovar aylanmasi

950,9

103,0

100,0

      shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

73,7

136,7

7,7

Yakka tartibdagi tadbirkorlik

877,2

100,9

92,3

shundan: uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)

49,8

101,5

5,2

 

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 19,1 mlrd. so`mga etdi yoki 2017 yil yanvar`-martga nisbatan 1,1 foizga o`sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo`shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 1,6 foizga oshdi va 515,4 ming so`mni tashkil etdi (2017 yil yanvar`-mart oylarida 412,0 ming so`mni tashkil etgan).

2018 yil yanvar`-martda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha hajmi 941,2 mlrd. so`mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 265,2 mlrd. so`m yoki umumiy ko`rsatilgan xizmatlar hajmining 28,2 foizini tashkil qildi. 2017 yil yanvar`-martga nisbatan o`sish 105,7  foizni tashkil etdi.


2018 yilning yanvar`-martida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha taqsimlanishi


 

mlrd. so`m

2017 yil yanvar`-martga nisbatan foiz
hisobida

yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Jami xizmatlar

941,2

105,7

100,0

shu jumladan: xizmat turlari bo`yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

78,7

114,6

8,4

moliyaviy xizmatlar

116,7

126,3

12,4

transport xizmati

249,6

101,1

26,5

shu jumladan: avtotransport xizmatlari

150,9

102,9

16,0

yashash va ovqatlanish xizmatlari

30,2

110,8

3,2

savdo xizmatlari

242,3

100,1

25,7

ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar

31,9

102,4

3,4

ta`lim sohasidagi xizmatlar

47,4

109,1

5,0

sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

10,1

106,3

1,1

ijara va prokat xizmatlari

22,0

110,6

2,3

komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari

33,8

100,8

3,6

boshqa shaxsiy xizmatlar

41,3

100,0

4,4

me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar
va tahlil sohasidagi xizmatlar

10,9

118,8

1,2

boshqa turdagi xizmatlar

26,3

104,9

2,8

 

Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 26,5 foizi), savdo (25,7 foizi) xizmatlariga to`g`ri keldi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (126,3 foiz), me`morchilik, muxandislik izlanishlari,  texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (118,8 foiz), aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (114,6 foiz), yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar (110,8 foiz), ijara va prokat xizmatlari (110,6 foiz), o`sish sur`ati yuqori bo`ldi.

 

2018 yil yanvar`-martda iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha bozor
xizmatlari ishlab chiqarish


Joriy yil yanvar`-mart oylari davomida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar umumiy hajmida transport xizmatlari eng katta ulushni egallagan bo`lib, 249,6 mlrd. so`mni tashkil etgan, 2017 yilning mos davriga (2017 yilda 198,1 mlrd. so`m) nisbatan 1,1 foizga oshgan, shuningdek ko`rsatilgan xizmatlar hajmida savdo xizmatlari 242,3 mlrd. so`m (2017 yilda – 161,2 mlrd. so`m), moliyaviy xizmatlar – 116,7 mlrd. so`m (2017 yilda 80,1 mlrd. so`m) va  ta`lim soxasidagi xizmatlar – 47,4 mlrd. so`m (2017 yilda – 35,4 mlrd. so`m) hissalariga to`g`ri keldi.
2018 yil II chorak

2018 yil yanvar-iyunda chakana tovar aylanmasi 2137,4 mlrd. so`mni tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 103,7 foizga o`sdi.

 

Xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning mulkchilik shakllari bo`yicha
chakana tovar aylanmasi

 

 

mlrd. so`m

2017 yil yanvar-iyunga   nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Jami

2137,4

103,7

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo`yicha:

 

 

 

davlat mulki

0,9

82,8

0,1

nodavlat mulki

2136,5

103,7

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

153,3

73,6

7,2

 

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2018 yil yanvar-iyunida 183,5 mlrd. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 124,8 foizga oshgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar`-iyun` oylarida 1953,9 mlrd. so`mni tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 102,1 foizga oshgan.

 

2018 yil yanvar-iyunda chakana savdo aylanmasi tarkibi

 

 

 

 

mlrd. so`m

2017 yil 
yanvar-iyunga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Chakana tovar aylanmasi

2137,4

103,7

100,0

      shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

183,5

124,8

8,6

Yakka tartibdagi tadbirkorlik

1953,9

102,1

91,4

shundan:uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)

115,9

100,4

5,4

 

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 52,3 mlrd. so`mga etdi yoki 2018 yil yanvar`-iyunga nisbatan 4,8 foizga o`sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo`shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 2,3 foizga oshdi va 1156,7 ming so`mni tashkil etdi (2017 yil yanvar`-iyun` oylarida 928,0 ming so`mni tashkil etgan).

2018 yil yanvar`-iyunda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha hajmi 1978,4 mlrd. so`mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 552,9  mlrd. so`m yoki umumiy ko`rsatilgan xizmatlar hajmining 27,9  foizini tashkil qildi. 2017 yil yanvar`-iyunga nisbatan o`sish 106,4  foizni tashkil etdi.

 

2018 yilning yanvar`-iyunida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha taqsimlanishi

 

 

mlrd. so`m

2017 yil yanvar-iyunga nisbatan foiz 
hisobida

yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Jami xizmatlar

1978,4

106,4

100,0

shu jumladan: xizmat turlari bo`yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

161,3

114,9

8,2

moliyaviy xizmatlar

247,6

130,7

12,5

transport xizmati

544,1

101,8

27,5

shu jumladan: avtotransport xizmatlari

322,4

105,8

16,3

yashash va ovqatlanish xizmatlari

62,9

110,4

3,2

savdo xizmatlari

521,9

102,1

26,4

ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar

68,3

102,7

3,4

ta`lim sohasidagi xizmatlar

68,9

101,3

3,5

sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

22,4

104,9

1,1

ijara va prokat xizmatlari

45,4

110,2

2,3

komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari

70,4

100,7

3,6

boshqa shaxsiy xizmatlar

85,6

101,1

4,3

me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar
va tahlil sohasidagi xizmatlar

23,6

120,0

1,2

boshqa turdagi xizmatlar

56,0

100,1

2,8

 

Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning
27,5 foizi), savdo (26,4 foizi) xizmatlariga to`g`ri keldi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (130,7 foiz), me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (120 foiz), aloqa va axborotlashtirish xizmati (114,9foiz), yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar (110,4 foiz), ijara va prokat xizmatlari (110,2foiz) o`sish sur`ati yuqori bo`ldi.

 

2018 yil yanvar-iyunda iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha bozor xizmatlari ishlab chiqarish 

Joriy yil yanvar`-iyun` oylari davomida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar umumiy hajmida transport xizmatlari eng katta ulushni egallagan bo`lib,  544,1 mlrd. so`mni tashkil etgan, 2017 yilning mos davriga    (2017 yilda 405,7 mlrd. so`m) nisbatan 1,8 foizga oshgan, shuningdek ko`rsatilgan xizmatlar hajmida savdo xizmatlari – 521,9  mlrd. so`m (2017 yilda – 374,8 mlrd. so`m), moliyaviy xizmatlar – 247,6 mlrd. so`m (2017 yilda 171,4 mlrd. so`m) va boshqa shaxsiy xizmatlar – 85,6 mlrd. so`m (2017 yilda – 68,4 mlrd. so`m) hissalariga to`g`ri keldi.2018 yil III chorak

2018 yil yanvar`-sentyabrda chakana tovar aylanmasi 3006,6 mlrd. so`mni tashkil etdi va o`tgan yilning shu davriga nisbatan 105,5 foizga o`sdi.

Xo`jalik yurituvchi sub`ektlarning mulkchilik shakllari bo`yicha
chakana tovar aylanmasi

 

mlrd. so`m

2017 yil yanvar`-sentyabrga   nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Jami

3006,6

105,5

100,0

shu jumladan mulkchilik shakllari bo`yicha:

 

 

 

davlat mulki

1,3

86,8

0,1

nodavlat mulki

3005,3

105,4

99,9

undan fuqarolarning xususiy mulki

1959,4

111,3

62,2

 

 Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2018 yil yanvar`-sentyabrida 1047,2 mlrd. so`mni tashkil qilib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 96,0 foizni tashkil etgan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar`-sentyabr` oylarida 1959,4 mlrd. so`mni tashkil etib, o`tgan yilning shu davriga nisbatan 111,3 foizga oshgan.

2018 yil yanvar`-sentyabrida chakana savdo aylanmasi tarkibi

 

 

 

mlrd. so`m

2017 yil
yanvar`-sentyabrga nisbatan foiz
hisobida

Yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Chakana tovar aylanmasi

3006,6

105,5

100,0

      shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

1047,2

96,0

34,8

Yakka tartibdagi tadbirkorlik

1959,4

111,3

65,2

shundan:uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati)

192,7

102,2

9,8

 

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 93,7 mlrd. so`mga etdi yoki 2017 yil yanvar`-sentyabrga nisbatan 10,1 foizga o`sdi.

Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo`shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 4,0 foizga oshdi va 1623,7 ming so`mni tashkil etdi (2017 yil yanvar`-sentyabr` oylarida 1297,1 ming so`mni tashkil etgan).

2018 yil yanvar`-sentyabrida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha hajmi 3212,3 mlrd. so`mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 855,2  mlrd. so`m yoki umumiy ko`rsatilgan xizmatlar hajmining 26,6  foizini tashkil qildi. 2017 yil yanvar`-sentyabriga nisbatan o`sish 112,2  foizni tashkil etdi.

 

2018 yilning yanvar`-sentyabrida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha taqsimlanishi 


 

mlrd. so`m

2017 yil yanvar`-sentyabrga nisbatan foiz
hisobida

yakunga
nisbatan foiz
hisobida

 

 

 

 

Jami xizmatlar

3212,3

112,2

100,0

shu jumladan: xizmat turlari bo`yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

247,6

113,4

7,7

moliyaviy xizmatlar

407,2

140,0

12,7

transport xizmati

911,5

113,6

28,4

shu jumladan: avtotransport xizmatlari

498,0

105,6

15,5

yashash va ovqatlanish xizmatlari

99,1

110,0

3,1

savdo xizmatlari

814,3

104,1

25,3

ko`chmas mulk bilan bog`liq bo`lgan xizmatlar

112,4

103,1

3,5

ta`lim sohasidagi xizmatlar

140,1

122,3

4,4

sog`liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

35,5

102,6

1,1

ijara va prokat xizmatlari

73,0

112,1

2,3

komp`yuterlarni va maishiy tovarlarni ta`mirlash xizmatlari

110,5

101,8

3,4

boshqa shaxsiy xizmatlar

132,0

102,4

4,1

me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar
va tahlil sohasidagi xizmatlar

36,8

118,3

1,1

boshqa turdagi xizmatlar

92,3

100,7

2,9Xizmatlar tarkibida eng katta ulush transport (jami xizmatlarning 28,4 foizi), savdo (26,6 foizi) xizmatlariga to`g`ri keldi.

    Shuningdek, moliyaviy xizmatlar (140,0 foiz), ta`lim sohasidagi xizmatlar (122,3 foiz), me`morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (118,3 foiz), transport xizmati (113,6 foiz), aloqa va axborotlashtirish xizmati (113,4 foiz) ijara va prokat xizmatlari (112,1 foiz)  o`sish sur`ati yuqori bo`ldi.

2018 yil yanvar`-sentyabrida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha bozor xizmatlari ishlab chiqarish
Joriy yil yanvar`-sentyabr` oylari davomida iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar umumiy hajmida transport xizmatlari eng katta ulushni egallagan bo`lib,  911,5 mlrd. so`mni tashkil etgan, 2017 yilning mos davriga (2017 yilda 626,6 mlrd. so`m) nisbatan 13,6 foizga oshgan, shuningdek ko`rsatilgan xizmatlar hajmida savdo xizmatlari – 814,3  mlrd. so`m (2017 yilda – 606,1 mlrd. so`m), moliyaviy xizmatlar – 407,2 mlrd. so`m (2017 yilda 260,3 mlrd. so`m) va ta`lim sohasidagi xizmatlar – 140,1 mlrd. so`m (2017 yilda – 97,4 mlrd. so`m) hissalariga to`g`ri keldi.2018 йил IV шорак


2018 йил январь-декабрда чакана товар айланмаси 4438,5 млрд. сўмни ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 105,8 фоизга ўсди.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича 
чакана товар айланмаси

 

млрд. сўм

2017 йил январь-декабрга   нисбатан фоиз 
ҳисобида

Якунга 
нисбатан фоиз 
ҳисобида

 

 

 

 

Жами

4438,5

105,8

100,0

шу жумладан мулкчилик шакллари бўйича:

 

 

 

давлат мулки

1,7

87,8

0,1

нодавлат мулки

4436,8

105,8

99,9

ундан фуқароларнинг хусусий мулки

2775,6

103,4

62,5

 

Савдо корхоналарининг чакана савдо айланмаси ҳажми 2018 йил январь-декабрида 1662,9 млрд. сўмни ташкил қилиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 110,1 фоизни ташкил этган.

Якка тартибдаги тадбиркорликнинг жами чакана савдо ҳажми жорий йилнинг январь-декабрь ойларида 2775,6 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 103,4 фоизга ошган.

 

2018 йил январь-декабрида чакана савдо айланмаси таркиби

 

 

 

 

млрд. сўм

2017 йил 
январь-
декабрга    нисбатан фоиз 
ҳисобида

Якунга 
нисбатан фоиз 
ҳисобида

 

 

 

 

Чакана товар айланмаси 

4438,5

105,8

100,0

      шу жумладан:

 

 

 

савдо корхоналари

1662,9

110,1

37,5

Якка тартибдаги тадбиркорлик

2775,6

103,4

62,5

шундан:уюшмаган сектор (ташкил этилмаган савдо   фаолияти)

264,1

100,5

6,0

 

Умумий овқатланиш соҳасининг товар айланмаси 129,8 млрд. сўмга етди ёки 2017 йил январь-декабрга нисбатан 10,2 фоизга ўсди.

Чакана савдо (умумовқатланиш фаолиятини қўшган ҳолда) аҳоли жон бошига нисбатан ҳисоблаганда 4,3 фоизга ошди ва 2391,4 минг сўмни ташкил этди (2017 йил январь-декабрь ойларида 1927,9 минг сўмни ташкил этган).

 

2018 йилнинг январь-декабрь ойларида чакана савдо товар айланмаси 4438,5 млрд. сўмни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5,8 фоизга ўсди. Шу жумладан, йирик корхоналарнинг товар айланмаси 495,6 млрд. сўмни (ўсиш суръати 33,2 %), кичик тадбиркорлик субъектларининг товар айланмаси 3942,9 млрд. сўмни (ўсиш суръати 3,2%), шундан уюшмаган савдо савдо товар айланмаси 264,1 млрд. сўмни (ўсиш суръати 0,5 %) ташкил этди.

 

Январь-декабрь ойларида чакана савдо товар 
айланмаси ҳажми, 
(млрд. сўм)


2017 йилнинг январь-декабрига нисбатан республиканинг барча ҳудудларида чакана савдо товар айланмасининг ўсиш суръатлари кузатилиб, нисбатан юқори ўсиш суръатлари Нукус шаҳри (ўсиш суръати 109,0 %), Беруний (105,9 %) ва Тўрткўл (105,9 %) туманларида қайд этилди.

 

 

 

 

 

Чакана савдо товар айланмасининг ўсиш суръатлари, (% да)


Чакана савдо товар айланмаси ҳажмида катта улушга эга бўлган Нукус шаҳри (республика бўйича жами товар айланмаси ҳажмидаги улуши 29,4 %), Беруний (9,9 %), Хўжайли (9,5 %), Тўрткўл (9,0 %)ва Амударё (7,1 %) туманлари чакана савдо товар айланмасининг ўсишига ижобий таъсир кўрсатди.

Чакана савдо товар айланмаси таркибида йирик корхоналарнинг товар айланмаси ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 33,2 фоизга ўсди ва 495,6 млрд. сўмни ташкил қилди. Бу эса умумий савдо ҳажмининг 11,2 % улушига тўғри келади.

        Кичик тадбиркорлик субъектларининг чакана савдо товар айланмаси ҳажми статистик ҳисоб-китобларга кўра, 3942,9 млрд. сўмни ташкил этиб, 2017 йилнинг январь-декабрь ойларига нисбатан 3,2 

фоизга ўсди. Республика миқёсида ушбу секторнинг жами чакана савдо товар айланмасидаги улуши 88,8 фоизга тенг келмоқда.

 

Чакана савдо товар айланмаси таркиби, (%)


Чакана савдо айланмасида йирик корхоналар 
ва кичик тадбиркорликнинг улуши, (%)

 

 

Кичик тадбиркорлик

 

Йирик корхоналар

Кичик тадбиркорлик ва йирик корхоналарнинг 
чакана савдо товар айланмасидаги ҳажми

 

йирик корхоналар (млрд.сўм)

ўтган йилнинг шу даврига нисбатан, % да

кичик тадбиркорлик
(млрд.сўм)

ўтган йилнинг шу даврига нисбатан, % да

 

 

 

 

 

Қорақалпоғистон Республикаси

495,6

133,2

3942,9

103,2

Нукус ш.

337,4

141,5

967,3

101,0

туманлар:

 

 

 

 

Амударё

21,1

87,6

293,0

106,0

Беруний

12,1

137,4

425,6

105,2

Қонликўл

0,2

102,5

117,8

103,3

Қораўзак

1,1

108,7

153,1

102,6

Кегейли

0,7

3,4

114,6

124,4

Қўнғирот

10,4

4,6 м.

286,5

102,5

Мўйноқ

0,8

2,1 м.

32,6

103,5

Нукус

0,7

73,2

82,6

102,4

Тахиатош

25,5

127,3

78,3

99,6

Тахтакўпир

0,9

106,0

120,9

102,4

Тўрткўл

55,5

111,7

343,2

104,3

Хўжайли

9,4

2,4 м.

414,5

102,8

Чимбой

15,0

7,2 м.

158,1

97,1

Шуманай

0,9

190,6

97,9

103,4

Элликқалъа

3,9

4,1 м.

257,1

102,8

 

2018 йил январь-декабрь ойларида чакана савдо товар айланмасида кичик тадбиркорлик субъектларининг улуши бўйича Қонликўл (99,8 %), Кегейли (99,4 %), Қораўзак (99,3 %), Тахтакўпир (99,3 %) ва Шуманай (99,1 %) туманларида юқори даражада бўлди.

Чакана товар айланмаси таркибида йирик корхоналарнинг улуши 
11,2 фоизни ташкил этиб, йирик корхоналарнинг энг катта улуши Нукус шаҳрида (25,9 %), Тахиатош (24,5 %) ва Тўрткўл (13,9 %) туманларида кузатилди.