09.06.2023, Juma

Demografiya va mehnat bozori


2018 yil I chorak

Doimiy aholi soni

(2018 yil 1aprel` holatiga, ming kishi) 

 

Jami
aholi

shu jumladan:

shahar aholisi

qishloq aholisi

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

1847,6

908,1

939,5

Nukus sh.

312,1

312,1

-

tumanlar:

 

 

 

Amudaryo

192,1

50,4

141,7

Beruniy

184,6

66,1

118,5

Qonliko`l

49,8

12,2

37,6

Qorao`zak

52,0

15,5

36,5

Kegeyli

89,0

34,0

55,0

Qo`ng`irot

127,1

80,1

47,0

Mo`ynoq

30,9

13,5

17,4

Nukus

48,4

10,1

38,3

Taxiatosh

72,1

51,8

20,3

Taxtako`pir

39,8

16,7

23,1

To`rtko`l

207,2

79,5

127,7

Xo`jayli

120,0

77,0

43,0

Chimboy

114,0

56,0

58,0

Shumanay

55,2

14,5

40,7

Ellikqal`a

153,3

18,6

134,7


Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning 1 aprel` holatiga respublika doimiy aholisi soni 1847,6  ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 5,3 ming kishiga yoki 100,3 foizga ko`paydi. 2018yil yanvar`-martda migratsiya sal`dosi, dastlabki ma`lumotlarga ko`ra -770 kishini tashkil qildi.


2018 yil yanvar`-martda aholining tabiiy harakati

 

 

 

kishi

har 1000 kishiga

2017 y.

2018 y.1)

o`sish,
kamayish

2017 y.

2018 y.1)

 

 

 

 

 

 

Tug`ilganlar

7885

7920

35

17,6

17,4

O`lganlar

1973

1893

80

4,4

4,2

shu jumladan: bir yoshgacha bolalar

129

181

52

13,3

19,3

Tabiiy o`sish

5912

6027

115

13,2

13,2

Nikohlar

3748

4164

416

8,4

9,2

Ajralishlar         

328

336

8

0,7

0,7

 

Tug`ilish darajasi. 2018 yil yanvar`-martda tug`ilganlar soni 7920 kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (7885 kishi) nisbatan 35 kishiga ko`p yoki 100,4 foizni tashkil etdi. Tug`ilish koeffitsienti mos ravishda 17,4 promilleni tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (17,6 promille) nisbatan 0,2 promillega kamaydi.

Tug`ilish darajasining ko`payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko`rsatkichning yuqori darajasi Amudaryo (15,2 dan 17,0 promillega), Nukus shahri (16,6 dan 17,8 ga), To`rtko`l (17,9 dan 18,9 ga), Chimboy (17,4 dan 17,5 ga) tumanlarida kuzatildi.

O`lim darajasi. 2018 yilning yanvar`-martida o`lganlar soni 1893 kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (1973 kishi) nisbatan 80 kishiga yoki 95,9 foizni tashkil qildi. Mos ravishda o`lim koeffitsienti 4,2 promilleni tashkil qildi (2017 yil yanvar`-martida – 4,4 promille).

O`lganlar sonining kamayishi Qonliko`l (5,1 dan 3,4 promillega), Taxtako`pir (6,2 dan 4,7 ga), Taxiatosh (5,6 dan 4,2 ga),  va Chimboy (5,1 dan 4,1 ga) tumanlarida kuzatildi. Eng ko`p o`lim hollari Nukus tumani (5,1 promille), eng kam o`lim holatlari Shumanay(3,2 promille) tumanlarida kuzatildi.


Aholining tabiiy harakati koeffitsientlari
(yanvar`-mart oylarida)

(1000 aholi soniga)

 

Tug`ilganlar

O`lganlar

Aholining tabiiy o`sishi

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

 

 

 

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

17,6

17,4

4,4

4,2

13,2

13,2

Nukus sh.

16,6

17,8

4,6

4,2

12,0

13,6

tumanlar:

 

 

 

 

 

 

Amudaryo

15,2

17,0

4,1

4,2

11,1

12,8

Beruniy

19,7

19,2

4,4

4,2

15,3

15,0

Qonliko`l

18,0

17,4

5,1

3,4

12,9

14,0

Qorao`zak

17,0

16,5

4,1

4,8

12,9

11,7

Kegeyli

16,1

15,1

4,7

4,7

11,4

10,4

Qo`ng`irot

19,0

16,8

4,4

4,8

14,6

12,0

Mo`ynoq

15,5

13,8

4,2

5,2

11,3

8,6

Nukus

22,1

21,3

3,6

5,1

18,5

16,2

Taxiatosh

16,4

14,6

5,6

4,2

10,8

10,4

Taxtako`pir

15,8

16,3

6,2

4,7

9,6

11,6

To`rtko`l

17,9

18,9

4,3

3,5

13,6

15,4

Xo`jayli

18,0

16,0

4,1

4,7

13,9

11,3

Chimboy

17,4

17,5

5,1

4,1

12,3

13,4

Shumanay

13,9

11,1

3,0

3,2

10,9

7,9

Ellikqal`a

20,3

19,4

3,7

3,3

16,6

16,1

 

Nikohlar va ajralishlar. 2018 yil yanvar-martda FHDYo organlarida 4164 ta nikohlar va 336 ta ajralishlar ro`yxatga olindi. Ming aholiga nisbatan 9,2 ta nikoh (2017 yilning tegishli davrida – 8,4 ta) va 0,7 ta ajralishlar (2017 yilning tegishli davrida – 0,7 ta) to`g`ri keldi.

Migratsiya. Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar`-mart oylarida respublika bo`yicha ko`chib kelganlar soni 3061 kishini, shu davr mobaynida ko`chib ketganlar soni esa 3831 kishini tashkil qildi. Migratsiya qoldig`i minus 770 kishiga (2017 yilning shu davrida - minus 929 kishi) teng bo`ldi. Eng katta minus qoldiqlar Chimboy ( minus 168), Kegeyli (minus 141) Qorao`zak (minus 108), va tumanlarida  kuzatildi.


Tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralishlar soni

(yanvar`-mart oylarida, birlik)

 

Tuzilgan nikohlar

Nikohdan ajralishlar

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

Qoraqalpog`iston Respublikasi

3748

4164

328

336

Nukus sh.

468

529

74

77

tumanlar:

 

 

 

 

Amudaryo

405

503

24

23

Beruniy

532

619

30

47

Qonliko`l

93

95

8

7

Qorao`zak

90

91

9

8

Kegeyli

158

161

14

20

Qo`ng`irot

239

218

37

20

Mo`ynoq

47

40

5

4

Nukus

99

108

8

7

Taxiatosh

129

142

17

15

Taxtako`pir

84

100

4

3

To`rtko`l

496

533

32

27

Xo`jayli

214

247

20

31

Chimboy

202

274

13

22

Shumanay

95

91

12

10

Ellikqal`a

397

413

21

15

 

2018 yil yanvar`-martda aholining tabiiy harakati

har 1000 kishiga

 

 

Ish bilan ta`minlangan aholi soni

(1-aprel holatiga, kishi)

 

 

2017 yil

2018 yil

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

3821

4992

Nukus sh.

 

 

tumanlar:

541

587

Amudaryo

284

361

Beruniy

554

555

Qonliko`l

148

155

Qorao`zak

149

131

Kegeyli

245

198

Qo`ng`irot

382

571

Mo`ynoq

61

132

Nukus

177

194

Taxiatosh

-

220

Taxtako`pir

149

153

To`rtko`l

254

417

Xo`jayli

203

493

Chimboy

225

229

Shumanay

149

160

Ellikqal`a

300

436


Bandlikka ko`maklashuvchi markazlariga murojaat qilgan fuqarolardan 4992 nafari (barcha murojaat etganlarning 65,8 foizi) ishga joylashtirildi. Ayniqsa ushbu ko`rsatkich, Qo`ng`irot (murojaat etganlarning 81,0 foizi), Beruniy (78,3 foiz,) Xo`jayli (72,9 foiz),  Nukus shahri (72,7 foiz), To`rtko`l (70,4 foiz), va Taxiatosh (70,1 foiz), tumanlarida yuqori darajada bo`ldi. 2018 yil II chorak


Doimiy aholi soni1)

(2018 yil 1iyul holatiga, ming kishi)


 

Jami
aholi

shu jumladan:

shahar aholisi

qishloq aholisi

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

1853,5

910,8

942,7

Nukus sh.

313,1

313,1

-

tumanlar:

 

 

 

Amudaryo

192,9

50,5

142,4

Beruniy

185,4

66,3

119,1

Qonliko`l

49,9

12,3

37,6

Qorao`zak

52,1

15,6

36,5

Kegeyli

89,0

34,0

55,0

Qo`ng`irot

127,5

80,3

47,2

Mo`ynoq

31,0

13,5

17,5

Nukus

48,6

10,1

38,5

Taxiatosh

72,2

52,0

20,2

Taxtako`pir

39,8

16,7

23,1

To`rtko`l

208,0

79,8

128,2

Xo`jayli

120,3

77,1

43,2

Chimboy

114,4

56,2

58,2

Shumanay

55,3

14,5

40,8

Ellikqal`a

154,0

18,8

135,2

    Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning 1 iyul holatiga respublika doimiy aholisi soni 1853,5 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 11,2 ming kishiga yoki 100,6 foizga ko`paydi. 2018 yil yanvar`-iyunda migratsiya sal`dosi, dastlabki ma`lumotlarga ko`ra -1685 kishini tashkil qildi.


2018 yil yanvar-iyunda aholining tabiiy harakati

 

 

kishi

har 1000 kishiga

2017 y.

2018 y.1)

o`sish,
kamayish

2017 y.

2018 y.1)

 

 

 

 

 

 

Tug`ilganlar

16414

16974

560

18,2

18,5

O`lganlar

4076

4072

-4

4,5

4,4

shu jumladan: bir yoshgacha bolalar

280

303

23

14,42)

16,1)

Tabiiy o`sish

12338

12902

564

13,7

14,1

Nikohlar

6817

7325

508

7,5

8,0

Ajralishlar         

665

669

4

0,7

0,7

 

Tug`ilish darajasi. 2018 yil yanvar`-iyunda tug`ilganlar soni 16974 kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (16414 kishi) nisbatan 560 kishiga ko`p yoki 3,4 foizni tashkil etdi. Tug`ilish koeffitsienti mos ravishda 18,5 promilleni tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga  (18,2 promille) nisbatan 0,3 promillega ko`paydi.

Tug`ilish darajasining ko`payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko`rsatkichning yuqori darajasi Amudaryo (16,7 dan 19,2 promillega), Beruniy (19,9 dan 21,3 ga), Ellikqal`a (19,9 dan 20,9 ga) va Chimboy (19,0 dan 19,9 ga) tumanlarida kuzatildi.

O`lim darajasi. 2018 yilning yanvar`-iyunda o`lganlar soni
4072 kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (4076 kishi) nisbatan 4 kishiga yoki 0,1 foizga kamaydi. Mos ravishda o`lim koeffitsienti 4,4 promilleni tashkil qildi (2017 yil yanvar`-iyunda – 4,5 promille).

O`lganlar sonining kamayishi Chimboy (5,1 dan 4,3 promillega), Taxiatosh  (5,0 dan 4,7 ga), Kegeyli (5,5 dan 5,0 ga) va To`rtkul (4,4 dan 3,9 ga) tumanlarida kuzatildi. Eng ko`p o`lim hollari Nukus tumanida (5,8 promille), eng kam o`lim holatlari Shumanay (3,4 promille) tumanida kuzatildi.

 

 

Aholining tabiiy harakati koeffitsientlari
(yanvar-iyun oylarida)

(1000 aholi soniga)

 

Tug`ilganlar

O`lganlar

Aholining tabiiy o`sishi

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

 

 

 

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

18,2

18,5

4,5

4,4

13,7

14,1

Nukus sh.

16,9

17,5

4,6

4,4

12,3

13,1

tumanlar:

 

 

 

 

 

 

Amudaryo

16,7

19,2

4,2

4,5

12,5

14,7

Beruniy

19,9

21,3

4,6

4,5

15,3

16,8

Qonliko`l

17,9

17,8

5,2

4,8

12,7

13,0

Qorao`zak

18,5

17,2

4,5

4,8

14,0

12,4

Kegeyli

17,4

16,3

5,5

5,0

11,9

11,3

Qo`ng`irot

18,6

18,1

4,7

5,1

13,9

13,0

Mo`ynoq

14,8

14,8

4,0

4,6

10,8

10,2

Nukus

23,8

21,3

4,4

5,8

19,4

15,5

Taxiatosh

18,0

15,7

5,0

4,7

13,0

11,0

Taxtako`pir

17,3

16,9

5,2

5,4

12,1

11,5

To`rtko`l

18,4

19,0

4,4

3,9

14,0

15,1

Xo`jayli

17,9

17,6

4,1

4,5

13,8

13,1

Chimboy

19,0

19,9

5,1

4,3

13,9

15,6

Shumanay

15,4

14,6

3,7

3,4

11,7

11,2

Ellikqal`a

19,9

20,9

3,7

3,5

16,2

17,4

 

 

 

 

 

 

2018 yil yanvar`-iyunda o`lim sabablari bo`yicha o`lganlar soni
(jamiga nisbatan foiz hisobida)Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar`-iyunda bir yoshga to`lmagan 303 ta bolalar o`limi kuzatildi. Bolalar o`limi koeffitsienti 16,1 promilleni tashkil qildi (2017 yilning mos davrida 14,4 promille).

 

 

2018 yil yanvariyunda o`lim sabablari bo`yicha bir
yoshgacha o`lgan bolalar soni
(jamiga nisbatan foiz hisobida) 

        Nikohlar va ajralishlar. 2018 yil yanvar`-iyunda FHDYo organlarida 7325 ta nikohlar va 669 ta ajralishlar ro`yxatga olindi. Ming aholiga nisbatan 8,0 ta nikoh (2017 yilning tegishli davrida – 7,5 ta) va 0,7 ta ajralishlar (2017 yilning tegishli davrida – 0,7 ta) to`g`ri keldi.

Migratsiya. Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar-iyun oylarida respublika bo`yicha ko`chib kelganlar soni 5732 kishini, shu davr mobaynida ko`chib ketganlar soni esa 7417 kishini tashkil qildi. Migratsiya qoldig`i minus 1685 kishiga (2017 yilning shu davrida - minus 2193 kishi) teng bo`ldi. Eng katta minus qoldiqlar  Chimboy (minus 320), Kegeyli (minus 319) va Qorao`zak (minus 182) tumanlarida kuzatildi.

Tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralishlar soni

(yanvar-iyun` oylarida, birlik).1)

 

Tuzilgan nikohlar

Nikohdan ajralishlar

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

Qoraqalpog`iston Respublikasi

6817

7325

665

669

Nukus sh.

912

999

139

155

tumanlar:

 

 

 

 

Amudaryo

682

886

53

47

Beruniy

881

980

59

81

Qonliko`l

180

163

15

17

Qorao`zak

171

159

18

11

Kegeyli

290

299

30

33

Qo`ng`irot

485

411

63

56

Mo`ynoq

89

91

13

10

Nukus

185

217

19

16

Taxiatosh

232

248

35

37

Taxtako`pir

148

177

9

8

To`rtko`l

885

910

66

44

Xo`jayli

415

476

46

61

Chimboy

392

448

39

35

Shumanay

172

170

20

13

Ellikqal`a

698

691

41

45

 

2018 yil yanvar-iyunda aholining tabiiy harakati

har 1000 kishiga 

 

 

 

O`rtacha oylik ish haqi. 2018 yil yanvar`-iyun` oylarida Qoraqalpog`iston Respublikasida o`rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 1564,7 ming so`mni tashkil etgan.

Bunda ish haqiga ustama, mukofot, rag`batlantirish xususiyatiga ega to`lovlar, kompensatsiya va ishlanmagan vaqt uchun haq kabi to`lovlar kiritilgan, shuningdek uning tarkibida jismoniy shaxslar daromad solig`i, ijtimoiy sug`urta va kasaba uyushmasiga to`lovlar ham mavjud.

2018 yil yanvar`-iyun` oylarida Qoraqalpog`iston Respublikasida o`rtacha oylik ish haqining eng yuqori miqdori  Nukus shaxrida  2026,9 ming so`m, respublikadagi o`rtacha oylik ish haqiga nisbatan 129,5 foizga ko`pdir.  Mo`ynok tumanida 1814,1 ming so`m (115,9 foiz) va Qo`ng`irot tumanida 1766,3 ming so`mni (112,9 foiz)  tashkil etgan.

 Qoraqalpog`iston Respublikasida o`rtacha oylik ish haqining eng past miqdori Amudaryo tumanida 1144,7 ming so`mni (73,2 foiz), Beruniy tumanida 1195,6 ming so`mni (76,4 foiz) tashkil etgan.


2018 yil  yanvar-iyun oyi uchun o`rtacha nominal hisoblangan ish haqi

(so`m)


iyun

Yanvar-iyun

Qoraqalpog`iston Respublikasi


1672 733,0

 

1564697,4

Nukus sh.


2 183 151,2

 

2026934,0

tumanlar:


 

 

 

Amudaryo


1 197 259,8

 

1144740,1

Beruniy


1 390 147,1

 

1195558,8

Qonliko`l


1 596 811,8

 

1374203,9

Qorao`zak


1 607 608,8

 

1214464,5

Kegeyli


1 310 870,1

 

1290301,0

Qo`ng`irot


2 014 824,3

 

1766326,8

Mo`ynoq


1 706 115,3

 

1814133,7

Nukus


1 371 573,2

 

1296062,0

Taxiatosh


1 528 428,2

 

1375835,9

Taxtako`pir


1 774 818,5

 

1485985,1

To`rtko`l


1 275 693,1

 

1270659,6

Xo`jayli


1 440 540,8

 

1329434,8

Chimboy


1 263 985,3

 

1218101,4

Shumanay


1 247 048,3

 

1209723,4

Ellikqal`a


1 271 033,5

 

1213913,1

 

  

1)дастлабки маълумот

[2] ) 1000 туғилганларга нисбатан


2018 yil IIchorak


Doimiy aholi soni

(2018 yil 1-oktyabr` holatiga, ming kishi)

 

Jami
aholi

shu jumladan:

shahar aholisi

qishloq aholisi

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

1861,2

913,9

947,3

Nukus sh.

313,9

313,9

-

tumanlar:

 

 

 

Amudaryo

194,1

50,9

143,2

Beruniy

186,5

66,7

119,8

Qonliko`l

50,1

12,3

37,8

Qorao`zak

52,2

15,6

36,6

Kegeyli

89,3

34,2

55,1

Qo`ng`irot

127,9

80,6

47,3

Mo`ynoq

31,1

13,6

17,5

Nukus

48,8

10,1

38,7

Taxiatosh

72,5

52,0

20,5

Taxtako`pir

39,8

16,7

23,1

To`rtko`l

209,1

80,2

128,9

Xo`jayli

120,7

77,4

43,3

Chimboy

114,8

56,5

58,3

Shumanay

55,4

14,5

40,9

Ellikqal`a

155,0

18,7

136,3

    Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning 1 oktyabr` holatiga respublika doimiy aholisi soni 1861,2  ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 18,9 ming kishiga yoki 101,0 foizga ko`paydi. 2018 yil yanvar`-sentyabrida migratsiya sal`dosi, dastlabki ma`lumotlarga ko`ra -3137kishini tashkil qildi.

2018 yil yanvar`-sentyabrida aholining tabiiy harakati

 

 

 

kishi

har 1000 kishiga

2017 y.

2018 y.

o`sish,
kamayish

2017 y.

2018 y.1)

 

 

 

 

 

 

Tug`ilganlar

26662

28281

1619

19,5

20,4

O`lganlar

6258

6302

44

4,6

4,6

shu jumladan: bir yoshgacha bolalar

437

437

-

15,0[2])

15,3)

Tabiiy o`sish

20404

21979

1575

14,9

15,8

Nikohlar

10242

10578

336

7,5

7,6

Ajralishlar         

991

984

-7

0,7

0,7

 

Tug`ilish darajasi. 2018 yil yanvar`-sentyabrda tug`ilganlar soni 28281 kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (26662  kishi) nisbatan 1619  kishiga ko`p yoki 6,1 foizni tashkil etdi. Tug`ilish koeffitsienti mos ravishda 20,4 promilleni tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (19,5 promille) nisbatan 0,9 promillega ko`paydi.

Tug`ilish darajasining ko`payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko`rsatkichning yuqori darajasi Amudaryo (19,3dan 22,6 promillega), Beruniy (22,0 dan 23,8 ga), Chimboy (19,9 dan 21,6 ga) va To`trkul (20,2 dan 21,5 ga) tumanlarida kuzatildi.

O`lim darajasi. 2018 yilning yanvar`-sentyabrda o`lganlar soni 6302  kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (6258 kishi) nisbatan 44 kishiga yoki 0,7 foizga ko`paydi. Mos ravishda o`lim koeffitsienti 4,6 promilleni tashkil qildi (2017 yil yanvar`-sentyabrda – 4,6 promille).

O`lganlar sonining ko`payishi Nukus tumanida (4,8 dan 6,3 promillega), Qorao`zak(4,6 dan 5,0 ga), Mo`ynoq (4,5 dan 4,9 ga) va Qo`ng`irot (4,8 dan 5,1ga) tumanlarida kuzatildi. Eng ko`p o`lim hollari Nukus tumanida (6,3 promille), eng kam o`lim holatlari Ellikqal`a (3,6 promille) tumanida kuzatildi.

 

 

Aholining tabiiy harakati koeffitsientlari
(yanvar`-sentyab` oylarida)

(1000 aholi soniga)

 

Tug`ilganlar

O`lganlar

Aholining tabiiy o`sishi

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

 

 

 

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

19,5

20,4

4,6

4,6

13,7

-

Nukus sh.

17,3

18,0

4,6

4,4

12,7

13,6

tumanlar:

 

 

 

 

 

 

Amudaryo

19,3

22,6

4,3

4,4

15,0

18,2

Beruniy

22,0

23,8

4,6

4,6

17,4

19,2

Qonliko`l

19,2

19,0

5,1

4,7

14,1

14,3

Qorao`zak

18,4

18,0

4,6

5,0

13,8

13,0

Kegeyli

18,3

17,7

5,4

5,1

12,9

12,6

Qo`ng`irot

19,7

19,3

4,8

5,1

14,9

14,2

Mo`ynoq

17,1

17,3

4,5

4,9

12,6

12,4

Nukus

24,7

22,7

4,8

6,3

19,9

16,4

Taxiatosh

19,1

18,1

5,3

4,8

13,8

13,3

Taxtako`pir

18,7

18,5

5,1

5,3

13,6

13,2

To`rtko`l

20,2

21,5

4,6

4,2

15,6

17,3

Xo`jayli

18,6

19,7

4,2

4,5

14,4

15,2

Chimboy

19,9

21,6

5,2

4,7

14,7

16,9

Shumanay

16,4

15,9

3,9

3,7

12,5

12,2

Ellikqal`a

22,4

23,6

3,7

3,6

18,7

20,0

  

 

2018 yil yanvar`-sentyabrida o`lim sabablari bo`yicha o`lganlar soni
(jamiga nisbatan foiz hisobida)


Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar`-sentyabrda bir yoshga to`lmagan 437 ta bolalar o`limi kuzatildi. Bolalar o`limi koeffitsienti 15,3 promilleni tashkil qildi (2017 yilning mosndavrida 15,0 promille)

 

 

2018 yil yanvar`-sentyabrida o`lim sabablari bo`yicha bir
yoshgacha o`lgan bolalar soni
(jamiga nisbatan foiz hisobida)