04.03.2024, Дүйшемби

Мәмлекетлик емес билимлендириў мәкемелериниң жумысын алып барыў ҳуқықына лицензия бериў

Нодавлат таълим муассасалари фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига лицензия олиш


"Нодавлат таълим муассасалари фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига лицензия олиш" xizmat-reglamenti (pdf 345 Kb)


Хизматдан фойдаланиш

Хизмат ҳақида

Нодавлат таълим муассасалари фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига лицензия олиш

 

Хизматнинг соҳага тегишлилиги

Фан ва таълим.

 

Хизматдан фойдаланувчининг тоифаси

Юридик шахслар