22.03.2023, Сәршемби

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 39-санлы (14-14/82-32, 22,08,2018) протоколының орынланыўын тәмийинлеў бойынша илажлар режеси