04.03.2021, Пийшемби

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 39-санлы (14-14/82-32, 22,08,2018) протоколының орынланыўын тәмийинлеў бойынша илажлар режеси