25.10.2020, Екшемби

«Түйемойын-Нөкис» регионаллық суў трубасынан пайдаланыў басқармасы мәмлекетлик унитар кәрханасы


Утениязов Мырзамурат Жумамуратович

«Түйемойын-Нөкис» регионаллық суў трубасынан пайдаланыў басқармасы мәмлекетлик унитар кәрханасы директоры ўазыйпасын ўақтынша атқарыўшы

 Mәнзил:

 230100, Нөкис қаласы, Е.Алакөз көшеси номерсиз жай

 Tелефон:

0(361) 226 51 52

 E-mail:

 vodovodrk@umail.uz

Қабыллаў күнлери:

 Ҳәр күни 10:00-12:00

 

 

 


Калхоразов

Муратбай

Сейтбаевич

«Түйемойын-Нөкис» регионаллық суў трубасынан пайдаланыў басқармасы мәмлекетлик унитар кәрханасы директорының орынбасары

 Mәнзил:

 230100, Нөкис қаласы, Е.Алакөз көшеси номерсиз жай

 Tелефон:

0(361) 226-51-53

 E-mail:

vodovodrk@umail.uz

Қабыллаў күнлери:

Ҳәр күни 10:00-12:00

 

 

Ниетуллаев

Манғытбай

Сәрсенбаевич

«Түйемойын-Нөкис» регионаллық суў трубасынан пайдаланыў басқармасы мәмлекетлик унитар кәрханасы директорының орынбасары

 Mәнзил:

 230100, Нөкис қаласы, Е.Алакөз көшеси номерсиз жай

 Tелефон:

0(361) 226-51-54

 E-mail:

vodovodrk@umail.uz

Қабыллаў күнлери:

Ҳәр күни 10:00-12:00