26.02.2020, Сәршемби

Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик экспертиза басқармасы


Ибрагимов Махсетбай Жалгасбаевич

Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик экспертиза басқармасының баслығы

 Mәнзил:

230100,  Нукус шаҳри,  Гарезсизлик көчаси  59 уй

 Телефон:

0(361) 222- 73-65

 E-mail:

karakalpakstan.ex@davarx.uz

Қабыллаў күнлери:

 Сийшемби, сәршемби 11:00-17:00Ўзбекистон  Республикаси  қурилиш вазирлиги Қорақалпоғистон  давлат  экспертиза  бошқармаси   бошлиғининг функционал вазифалари

 

- Ўзбекистон Республикаси Қонунлари  Конституцияси, Узбекистон  Республикаси  Олий  мажлиси  Палаталарининг  карорларига,  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  Фармонлари, қарорлари  ва фармойишларига,  Узбекистон  Республикаси  хукуматининг  қарорларига,   Узбекистон  курилиш  вазирлигининг идоравий  ҳужжатларига   Қорақалпоғистон Республикаси курилиш  вазирлиги  қарори ва буйруқларининг бажарилишини таъминлаш ва назорат қилишга бевосита Бошқарма бошлиғи  раҳбарлик  қилади.

-   Бошқарма фаолиятини бошқаради;

 -  Бошкарма таркибидаги   эксперт  - мутахассислари  ва  ходимларнинг  фаолиятини  мувофиқлаштиради

-                    Эксперт  мутахассисларнинг ягона  тариф малака  йуриқномалари ҳамда  тармоқ тариф  малака  йуриқномаларидан  келиб  чиқиб. Ҳудудий  бошқарма   ходимлари  ўртасида   уларнинг  иш  фаолиятига  қуйиладиган  талабларни  ва  мажбуриятларини  белгилайди.

-     Йиллик, ярим  йиллик  ва  ҳар  чорак  кесимида  ўзининг  иш  режаларини  ишлаб  чиқиб, Қорақалпоғистон  Республикаси  қурилиш  вазирлиги    билан  келишилган  ҳолда Узбекистон  Республикаси қурилиш  вазирлиги  рахбариятининг  тасдиғига  киритиш  учун  Лойиха олди  ва   шаҳарсозлик  ҳужжатлари  давлат  экспертизаси  бошқармасига  тақдим  этади.

-                   Йиллик  , ярим йиллик  ва  хар  чорак  кесимида тасдиқланган  иш режаларнинг ижроси  буйича, шу билан  бирга  қурилиш  объектларига  берилган хулосалар  сони  ва  сифати,  лойиха  ҳужжатларини  мунтазам равишда камчиликлар  билан  ишлаб чиқаётган  лойиха  ташкилотлари  туғрисида хисобат  беради.

-                  Моддий техника  бойликларини  харид  қилиш, ходимларни  мукофатлаш, еки  моддий  рағбатлантириш, хизмат  сафарига  чиқиш лойиха  олди  ва шахарсозлик  ҳужжатлари  давлат  экспертизаси  бошкармаси  орқали Қурилиш  кумитаси  раҳбариятидан  тегишли  рухсат  олингандан сунг  амалга   оширади.

-                  Қурилиш  вазирлиги  раҳбариянининг  резолюцияси  асосида  келиб  тушган,  бошқарманинг  зиммасига  юклатилган  Олий мажлис  қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг  топшириқлари, жисмоний  ва  юридик  шахсларнинг  мурожаатларини  ўз  вақтида  ва  сифатли   бажарилишини  таъминлайди.

-                  Худудий  бошкарма  ходимларининг  Лавозимлар  йуриқномаси  талабларига  ҳам Курилиш вазирлигининг ички  меҳнат  тартиби  қоидалари,  Орият  кодекси,  одоб-аҳлоқ  қоидалари  ва  бошқа  идоравий  хужжатларнинг  нормаларига  риоя қилишларини  таъминлайди.

-                 Инвестиция  дастурига  киритилган  объектлар  лойиха  смета  хужжатларини  экспертизадан  ўтказиш  ишларини амалга  ошириш, шунингдек марказлаштирилган манбалар  ҳисобига  молиялаштирилаётган  объектларини  ўз  вақтида  экспертиза  куригидан утказиш  буйича  тегишли  чораларни  куради ва натижаларига  кура  тахлилий маълумот ва  тегишли  жадвалларни Лойихаолди  ва  шахзарсозлик  хужжатлари  давлат  экспертизаси  бошқармасига урнатилган  тартиб  ва  муддатларда  мунтазам  тақдим  этади.

-                 Зарурат туғилганда амалдаги ҳуқуқий –норматив ҳужжатларни  янгидан қабул қилинган Ҳукумат қарорлари талабларига мувофиқлаштириш буйича  тегишли материалларни  таёрлаб   Қурилиш  вазирлигига  киритиб  боради.

-                  Уз  ваколати  доирасида  инвестиция  жараёни қатнашчилари  уртасидаги  келишмовчиликларни  куриб чиқиш улар  юзасидан  қарорлар  таярлаш  ва  белгиланган  тартибда   раҳбариятга  ёки  тегишли  органларга  киритиш.

-                   Уз фаолияти доирасида  Қурилиш  вазирлигининг  идоравий  хужжатлари,  шахарсозлик  нормалари  ва  қоидалари,  норматив-ҳукукий  ҳужжатлари лойихаларини  ишлаб  чиқилишида  таклифлар  бериш:

-                   Шаҳарсозлик ҳужжатлари  масалалари буйича  буюртмачилар, шаҳарсозлик ҳужжатларини  ишлаб  чиқувчилар ва  бошқа  ташкилотлар  уртасидаги  келишмовчиликларни  куриб  чиқишда  иштирок  этиш:

-                   Давлат  экспертизаси  фаолиятини  юксалтиришда, юқори натижага  эришишда  амалий, илмий-техникавий  адабиётлар  ва  норматив  ҳужжатлар  ишлаб  чиқарилишида, семинар  ўтказишда  иштирок  этиш  ва  ташкиллаштириш.

-                  Архитектура  ва  шаҳарсозлик  соҳасида халкаро ташкилотлар  билан  илмий техникавий  ҳамкорлик  юритиш юзасидан  материаллар  таёрланишида  иштирок  этиш:

-                 Шахарсозлик  фаолияти  сохасида  мутахассислар  таёрлаш, малакасини  ошириш  ва  уларни  кайта  таёрлашни  белгиланган  тартибда  ташкил  этиш.

-                 Ҳудудий  бошқарма  номидан  манфаатдор  вазирликлар, идоралар махаллий  давлат  хокимияти  ва  бошқаруви  органлари билан  биргаликда шахарсозлик  ва  шахарсозлик  фаолиятида  таркибий,  илмий  техник  ва иқтисодий  сиёсатнинг  асосий  йуналишларини белгилашда  иштирок  этади.

-  Қонун ҳужжатларига мувофиқ  бошқа  вазифаларни хам  амалга  оширади.