30.03.2023, Пийшемби

“Ўзагросуғурта” АЖ Қарақалпақстан Республикасы филиалы

 

   Тасбаев Дамир Муратович

“Ўзагросуғурта” АЖ Қарақалпақстан Республикасы филиалының басқарыўшысы 

 Mәнзил:

 230100, Нөкис қаласы, У.Татыбаев көшеси 48-жай

 Teлефон:

0(361) 222 57 21

 E-mail:

 d_tasbaev@qqagros.uz

Қабыллаў күнлери:

 Жума 10:00-12:00

 

 

  Сабуров Анвар Аминбаевич

“Ўзагросуғурта” АЖ Қарақалпақстан  Республикасы филиалы басқарыўшысының биринши орынбасары

 Mәнзил:

 230100, Нөкис қаласы, У.Татыбаев көшеси 48-жай

 Teлефон:

0(361) 222 57-19

 E-mail:

a_saburov@qqagros.uz

Қабыллаў күнлери:

Дүйшемби, сийшемби  11:00-12:00

 

 

  Смаилов Замир Абдулхаликович

“Ўзагросуғурта” АЖ Қарақалпақстан Республикасы филиалы басқарыўшысының орынбасары

 Mәнзил:

 230100, Нөкис қаласы, У.Татыбаев көшеси 48-жай

 Teлефон:

0(361)  780-03-34

 E-mail:

z_smailov@qqagros.uz

Қабыллаў күнлери:

Сәршемби, пийшемби 11:00-12:00

 


“Ўзагросугурта” АЖ Қорақалпоғистон Республикаси филиали бошқарувчиси функсиональ вазифалари

Филиал фаолиятига раҳбарлик қилади; филиалнинг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомларни тасдиқлайди; бошлиқ ўринбосарлари ва фуннксиональ бўлим бошлиқларининг жавобгарлик даражасини белгилайди; филиаль ходимларига нисбатан малакавий талабларни белгилайди ва уларнинг меҳнатини рақбатлантириш тизимини шакллантиради, юқори малака учун устамалар белгилайди; филиалнинг смета харажатларини белгилайди ва тасдиқлайди; филиаль ходимлари учун мехнатга хақ тўлаш ягона тариф сеткаси бўйича белгиланган лавозим окладлари схемасига мувофиқ штат жадвалини тасдиқлайди; зарур холда “Узагросугурта” АЖ Бошқаруви билан келишилган қолда филиаль тузилмасига штатдаги ходимларнинг тасдиқланган сони ва филиаль ишларини амалга ошириш учун ажратиладиган маблағлар доирасида ўзгартиришлар киритади; ўзига юкланган вазифаларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари доирасида бошқа барча зарур чораларни кўради; амалдаги қонун қужжатлари ва филиаль низомига мувофиқ филиаль манфаатларини ҳимоя қилади ва унинг мол-мулкини тасарруф етади; филиалнинг Кадрлар билан ишлаш бўлими, Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлими, юрисконсулт, хужалик ишлар болими фаолиятини назорат қилади.

“Узагросугурта” АЖ Қорақалпоғистон Республикаси филиали бошқарувчиси биринчи уринбосарининг 

функсиональ вазифалари

-Филиаль бошқарувчиси йўқлиги вақтида филиаль фаолиятига вақтинча рахбарлик қилади;

-филиалнинг барча тармоқ, шахар ва туман сугурта бўлимлари томонидан дастурлар бўйича бажариладиган сугурта ишлари хажмларига риоя етилиши устидан назорат олиб боради;

-бириктирилган филиалнинг тармоқ ва шахар, туман сугурта бўлимлари фаолиятини доимий назоратини юритади, уларнинг фаолиятини мувофиклаштиради, мавжуд вакант лавозимларга ходимларни тайёрлаш ва тайинлаш бўйича филиаль бошқарувчисига таклифлар киритади;

-бириктирилган тармоқ маълумотларини қонунийлигини ўрганиб, тегишли сохалар дастурлари ва бошқа маълумотларни тайёрлашда, мухокама йиқилишларида иштирок етиш ва имзолаш ваколатларидан фойдаланади ва имзолаган маълумотларнинг жавобгарлигини ўз зиммасига олади;

-бириктирилган шахар, туман сугурта бўлимлари молия-хўжалик фаолиятларини назорат қилади ва уларнинг қонунийлигини таъминлаш чораларини кўради;

-филиалда кўрилаётган маъмурий жарималарни имзолайди хамда уларнинг қонунийлигини ва белгиланган тартиб асосида ижро етилишини таъминлайди;

Филиаль бошқарувчисининг биринчи ўринбосари: Умумий бўлимини фаолиятини  назорат қилади.