27.02.2024, Сийшемби

Транспорт
2019 жыл III шерек


Жүк тасыў. 2019 жыл январь-июньда барлық транспорт түрлери тәрепинен
12,9 млн. тонна жүк тасылған болып, бул өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 111,4 пайызды қурады.

Жүк айланбасы барлық транспорт түрлери тәрепинен 300,3 млн. тн.-км.ди қурады ҳәм 109,2 пайызға өсти.


Транспорт түрлери бойынша жүк тасыў ҳәм жүк айланбасы көлеми


 

2019 жыл
январь-июнь

2018 жыл
январь- июньға салыстырғанда процент есабында

 

 

 

Тасылғанжүк, млн. тн.

12,9

111,4

соннан:

 

 

автомобильтранспортында

12,9

111,4

Жүкайланбасы, млн. тн-км.

300,3

109,2

соннан:

 

 

автомобильтранспортында

300,3

109,2


        Жеке тәртиптеги исбилерменлердиң автомобиль транспортының жүк айланбасы 2018 жыл январь-июньға салыстырғанда 104,1 пайызға өсти ҳәм
210,4 млн. тн-км.ди қурады. Жүк айланбасының улыўма көлеминде жеке жүк тасыўшылардың үлеси 88,6 процентти қурады (2018 жыл январь-июнь
90,3 процент).

Жолаўшы тасыў. 2019 жыл январь-июнь барлық транспорт түрлери тәрепинен 67,8 млн. адам тасылған болып, бул көрсеткиш өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 104,7пайызға өскен. Жолаўшы тасыў айланбасы усы дәўирде 103,2 процентке көбейип, 1926,2 млн. жолаўшы-км.ди қурады.


Транспорт түрлери бойынша жолаўшы тасыў ҳәм жолаўшы айланбасы    


 

2019 жыл
январь-июнь

2018 жыл
январь- июньға салыстырғанда процент есабында

 

 

 

Транспортта тасылған жолаўшылар, млн. адам

67,8

104,7

соннан:автомобиль транспортында

67,8

104,7

Жолаўшы айланбасы, млн. жолаўшы-км.

1926,2

103,2

соннан:автомобиль транспортында

1926,2

103,2


Жеке жолаўшы тасыўшылар автомобиль транспортында жолаўшы айланбасы 2018 жылдың январь-июньға салыстырғанда 103,4 проценттке  өсти ҳәм 1872,9 млн. жолаўшы-км.ди қурады. Жолаўшы айланбасының улыўма көлеминде жеке жолаўшы тасыўшылардың үлеси 97,2 пайызды қурады (2018 жыл январь-июньда 97,1 пайыз).


Январь-июнь жағдайына транспорт хызметиниң тийкарғы көрсеткишлери


2018 жыл I шерек


Жүк тасыў. 2018 жыл январь-мартта барлық транспорт түрлери тәрепинен 4,0 млн. тонна жүк тасылған болып, бул өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 100,1 пайызды қурады.

Жүк айланбасы барлық транспорт түрлери тәрепинен 112,5 млн. тн.-км.ди қурады ҳәм 100,4 пайызға өсти.


Транспорт түрлери бойынша жүк тасыў ҳәм жүк айланбасы көлеми

 

2018 жыл
январь-март

2017 жыл
 январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Тасылған жүк, млн. тн.

4,0

100,1

соннан:

 

 

автомобиль транспортында

4,0

100,1

Жүк айланбасы, млн. тн-км.

112,5

100,4

соннан:

 

 

автомобиль транспортында

112,5

100,4


Жеке тәртиптеги исбилерменлердиң автомобиль транспортының жүк айланбасы 2017 жыл январь-мартқа салыстырғанда 101,4 пайызға өсти ҳәм 90,2 млн. тн-км.ди қурады. Жүк айланбасының улыўма көлеминде жеке жүк тасыўшылардың үлеси 88,7 пайызды қурады (2017 жыл январь-мартта 86,9 пайыз).

Жолаўшы тасыў. 2018 жыл январь-мартта барлық транспорт түрлери тәрепинен 29,0 млн. адам тасылған болып, бул көрсеткиш өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 103,6 пайызға өскен. Жолаўшы тасыў айланбасы усы дәўирде 102,9 пайызға көбейип, 844,7 млн. жолаўшы-км.ди қурады.


Транспорт түрлери бойынша жолаўшы тасыў ҳәм жолаўшы айланбасы

 

2018 жыл
январь-март

2017 жыл
январь-мартқа салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Транспортта тасылған жолаўшылар, млн. адам

29,0

103,6

   соннан: автомобиль транспортында

29,0

103,6

Жолаўшы айланбасы, млн. жолаўшы-км.

844,7

102,9

   соннан: автомобиль транспортында

844,7

102,9


Жеке жолаўшы тасыўшылар автомобиль транспортында жолаўшы айланбасы 2017 жыл январь-мартқа салыстырғанда 102,8 пайызға өсти ҳәм 822,1 млн. жолаўшы-км.ди қурады. Жолаўшы айланбасының улыўма көлеминде жеке жолаўшы тасыўшылардың үлеси 97,3 пайызды қурады (2017 жыл январь-мартта 97,4 пайыз).

2018 жыл январь-март жағдайына транспорт хызметиниң тийкарғы көрсеткишлери2018 йил II чорак


Юк ташиш. 2018 йил январь-июнда барча транспорт турлари томонидан 11,4 млн. тонна юк ташилган бўлиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 99,4 фоизни ташкил этди.

Юк айланмаси барча транспорт турлари томонидан 269,4 млн.тн-км.ни ташкил қилди ва 99,3 фоизга кўпайди.Транспорт турлари бўйича юк ташиш ва юк айланмаси ҳажми 

2018 йил
январь-июнь

2017 йил
январь-июнга нисбатан фоиз 
ҳисобида

 

 

 

Ташилган юк, млн. тн.

11,4

99,4

шу жумладан:

 

 

автомобиль транспортида

11,4

99,4

Юк айланмаси, млн. тн-км.

269,4

99,3

шу жумладан:

 

 

автомобиль транспортида

269,4

99,3

 

 

    Якка тартибдаги тадбиркорларнинг автомобиль транспортининг юк айланмаси 2017 йил январь-июнга нисбатан 101,4 фоизга кўпайди ва 202,1 млн. тн-км.ни ташкил қилди. Юк айланмасининг умумий ҳажмида хусусий юк ташувчиларнинг улуши 90,1 фоизни ташкил этди (2017 йил январь-июнда 87,1 фоиз).

    Йўловчи ташиш. 2018 йил январь-июнда барча транспорт турлари томонидан 60,4 млн. киши ташилган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 103,2 фоизга кўпайган. Йўловчи ташиш айланмаси ушбу даврда 102,5 фоизга кўпайиб, 1832,8 млн. йўловчи-км.ни ташкил қилди.

 

 

 

Транспорт турлари бўйича йўловчи ташиш ва йўловчи айланмаси     

 

 

2018 йил
январь-июнь

2017 йил 
январь-июнга нисбатан фоиз 
ҳисобида

 

 

 

Транспортда ташилган йўловчилар, млн. киши

60,4

103,2

шу жумладан:автомобиль транспортида

60,4

103,2

Йўловчи айланмаси, млн. йўловчи-км.

1832,8

102,5

шу жумладанавтомобиль транспортида

1832,8

102,5

   Хусусий йўловчи ташувчилар автомобиль транспортида йўловчи айланмаси    2017 йилнинг январь-июнига нисбатан 102,5 фоизга кўпайди ва 1778,8 млн. йўловчи-км. ни ташкил қилди. Йўловчи айланмасининг умумий ҳажмида хусусий йўловчи ташувчиларнинг улуши 97,1 фоизни ташкил этди (2017 йил январь-июнда 97,1 фоиз).

 

2018 йил январь-июнь ҳолатига тарнспорт фаолиятининг 
асосий кўрсаткичлари

2018 жыл III шерек


Жүк тасыў. 2018 жыл январь-сентябрьда барлық транспорт түрлери тәрепинен 17,8 млн. тонна жүк тасылған болып, бул өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 100,4 пайызды қурады.

Жүк айланбасы барлық транспорт түрлери тәрепинен 425,5 млн. тн.-км.ди қурады ҳәм 100,1 пайызға өсти.

Транспорт түрлери бойынша жүк тасыў ҳәм жүк айланбасы көлеми


 

2018 жыл
январь-сентябрь

2017 жыл
январь-сентябрьға салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Тасылған жүк, млн. тн.

17,8

100,4

соннан:

 

 

автомобиль транспортында

17,8

100,4

Жүк айланбасы, млн. тн-км.

425,5

100,1

соннан:

 

 

автомобиль транспортында

425,5

100,1

 

    Жеке тәртиптеги исбилерменлердиң автомобиль транспортының жүк айланбасы 2017 жыл январь-сентябрьға салыстырғанда 103,5 пайызға өсти ҳәм 310,9 млн. тн-км.ди қурады. Жүк айланбасының улыўма көлеминде жеке жүк тасыўшылардың үлеси 90,3 пайызды қурады (2017 жыл январь-сентябрьда 86,4 пайыз).

    Жолаўшы тасыў. 2018 жыл январь-сентябрьда барлық транспорт түрлери тәрепинен 96,6 млн. адам тасылған болып, бул көрсеткиш өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 103,7 пайызға өскен. Жолаўшы тасыў айланбасы усы дәўирде 103,0 пайызға көбейип, 2824,6 млн. жолаўшы-км.ди қурады.

Транспорт түрлери бойынша жолаўшы тасыў ҳәм жолаўшы айланбасы 


 

2018 жыл
январь-сентябрь

2017 жыл 
январь-сентябрьға салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Транспортта тасылған жолаўшылар, млн. адам

96,6

103,7

соннан:автомобиль транспортында

96,6

103,7

Жолаўшы айланбасы, млн. жолаўшы-км.

2824,6

103,0

соннан:автомобиль транспортында

2824,6

103,0Жеке жолаўшы тасыўшылар автомобиль транспортында жолаўшы айланбасы 2017 жылдың январь-сентябрына салыстырғанда 101,2 пайызға өсти ҳәм 2161,5 млн. жолаўшы-км.ди қурады. Жолаўшы айланбасының улыўма көлеминде жеке жолаўшы тасыўшылардың үлеси 97,1 пайызды қурады (2017 жыл январь-сентябрьда 97,1пайыз).

2018 жыл январь-сентябрь жағдайына транспорт хызметиниң тийкарғы көрсеткишлери

2018 жыл IV шерек


Жүк тасыў. 2018-жыл январь-декабрьде барлық транспорт түрлери тәрепинен 23,8 млн. тонна жүк тасылған болып, бул өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 100,1 пайызды қурады.

Жүк айланбасы барлық транспорт түрлери тәрепинен 566,4 млн. тн.-км.ди қурады ҳәм 100,2 пайызға өсти.

Транспорт түрлери бойынша жүк тасыў ҳәм жүк айланбасы көлеми

 

2018 жыл
январь-декабрь

2017 жыл
январь- декабрьге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Тасылған жүк, млн. тн.

23,8

100,1

соннан:

 

 

автомобиль транспортында

23,8

100,1

Жүк айланбасы, млн. тн-км.

566,4

100,2

соннан:

 

 

автомобиль транспортында

566,4

100,2

 

 

Жеке тәртиптеги исбилерменлердиң автомобиль транспортының жүк айланбасы 2017-жыл январь-декабрьге салыстырғанда 103,1 пайызға өсти ҳәм
407,8 млн. тн-км.ди қурады. Жүк айланбасының улыўма көлеминде жеке жүк тасыўшылардың үлеси 90,3 пайызды қурады (2017 жыл январь-декабрьда
86,7 пайыз).

Жолаўшы тасыў. 2018-жыл январь-декабрьде барлық транспорт түрлери тәрепинен 130,2 млн. адам тасылған болып, бул көрсеткиш өткен жылдың усы дәўирине салыстырғанда 103,8 пайызға өскен. Жолаўшы тасыў айланбасы усы дәўирде 102,9 пайызға көбейип, 3747,0 млн. жолаўшы-км.ди қурады.

 


Транспорт түрлери бойынша жолаўшы тасыў ҳәм жолаўшы айланбасы

 

 

2018 жыл
январь-декабрь

2017 жыл
январь- декабрьге салыстырғанда пайыз есабында

 

 

 

Транспортта тасылған жолаўшылар, млн. адам

130,2

103,8

соннан:автомобиль транспортында

130,2

103,8

Жолаўшы айланбасы, млн. жолаўшы-км.

3747,0

102,9

соннан:автомобиль транспортында

3747,0

102,9

Жеке жолаўшы тасыўшылар автомобиль транспортында жолаўшы айланбасы 2017 жылдың январь-декабрине салыстырғанда 101,2 пайызға өсти ҳәм 2845,0 млн. жолаўшы-км.ди қурады. Жолаўшы айланбасының улыўма көлеминде жеке жолаўшы тасыўшылардың үлеси 97,1 пайызды қурады (2017-жыл январь-декабрьде 97,0 пайыз).

 

2018-жыл январь-декабрь жағдайына транспорт хызметиниң тийкарғы көрсеткишлери