14.07.2020, Сийшемби

Белгиялы профессор менен тәжирийбе алмасылды

Усы жылдың 2-декабрь күни Белгияның Вреджи университетиниң профессоры Ханс Де Волф Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалында мийманда болды.  


Дәслеп делегация ағзаларын филиал кең жәмийетшилик ўәкиллери салтанатлы түрде күтип алды. Әсиресе, филиал студент жаслары тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы оларда айрықша тәсир қалдырды.  


Буннан соң профессор-оқытыўшылар ҳәм студент жаслардың қатнасында ушырасыў болып өтти. Илажда Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Нөкис филиалы директоры Пахратдин Палуаниязов жоқары дәрежедеги мийманды республикамызға болған сапары менен қутлықлады. Сондай-ақ, елимизде мәденият ҳәм көркем өнер тараўын раўажландырыў бағдарында жүргизилип атырған жумысларға айрықша тоқтап өтти. 


Өз гезегинде, Белгиялы профессор жыллы жүзлилик пенен күтип алғаны ушын жәмәәт ағзаларына  өз миннетдаршылығын билдирди. Соның менен бирге,  илим-билимлендириў ҳәм көркем өнер тараўын жетилистириўде раўажланған мәмлекетлер тәжирийбеси ҳаққында қатнасыўшылар менен пикир алысты.  


Соңынан Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты Халықаралық бөлим баслығы Сардар Шералиев профессор-оқытыўшылар ҳәм студент жаслардың билимин арттырыўда бундай жойбарларды еле де жетилистириў бойынша өзиниң пикир-усынысларын билдирди. 

- Елиңизге биринши мәрте келиўим дейди, ­ профессор Ханс Де Волф.  ­ Халқыңыз жүдә миймандос екен. Бул жерде оқып атырған студент жаслардың көркем өнер тараўына болған қызығыўшылығын көрип қуўандым. Әлбетте, бул жаслар мәденият тараўын раўажландырыўда өз үлеслерин қосады деп ойлайман...   

 

Илаж соңында мийманларға И.В.Савицкий атындағы көркем-өнер музейи ҳәм басқа да тарийхый орынларға саяхат шөлкемлестирилди.  

Ҳ.Турсынбаева, 

ӨзМКӨМИ Нөкис филиалы баспасөз хызмети.