22.09.2020, Сийшемби

Хожели: бир күнде 5 бақша пайдаланыўға тапсырылды

Бүгин Хожели районында Мектепке шекемги билимлендириў бөлимине қараслы 8-3-17-санлы мәкемеси ҳәм мәмлекетлик шериклик тийкарында «Жаңа жап» АПЖ аймағында «Aydana Sunrise», «Абат» МПЖда «Юлдузча» атлы балалар бақшасы пайдаланыўға тапсырылды. Усы мүнәсибет пенен болып өткен илажларда  район ҳәкими Ж.Ермашев, Нураный қоры бөлиминиң баслығы И.Дощанов ҳәм Мектепке шекемги билимлендириў бөлиминиң баслығы Г.Халмуратовалар қатнасты.


Қарақапақстиан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети