14.07.2020, Сийшемби

Қала ҳәкимлигиниң рәсмий жуўабы

Бәриңизге белгили болғанындай, усы жылдың 10-11-сентябрь күнлери Қарақалпақстан телеканалы тәрепинен Нөкис қаласы “Қос көл” мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы жолларының насаз екенлиги, электр бағаналарының талапқа жуўап бермейтуғынлығы, аймақтағы жағымсыз ийис шығарып турған көл ҳәм 41-санлы мектептиң ремонт жумыслары барысындағы кемшиликлер, сондай-ақ, 21-санлы мектеп пенен Республикалық туўыў үйи  әтирапына пиядалар өтиў жоллары (зебра) ажыратылмағанлығы бойынша сын көрсетиўлер таярланды.

Бул бойынша Нөкис қаласы ҳәкиминиң Санаатты раўажландырыў, капитал қурылыс, коммуникациялар ҳәм коммунал хожалығы мәселелери бойынша орынбасары М.Ерназаров төмендегише мүнәсибет билдирди.

Быйылғы жылда қала аймағында үш мәҳәлледе – “Каттағар”, “Көк өзек”, “Жолшылар” мәкан пуқаралар жыйынлары “Абат мәҳәлле” бағдарламасына киргизилип, усы тийкарда бүгинги күнде бул мәҳәллелерде кең көлемли қурылыс-абаданластырыў жумыслары алып барылмақта.

 Атап, айтқанда бул мәҳәллелердиң ишки жоллары менен коммуникация тармақлары жаңаланып, бир қатар социаллық объектлерде реконструкция жумыслары әмелге асырылмақта. Кем тәмийинленген хожалықлардың турақ жайларына ремонт жумысларын ислеўде әмелий жәрдемлер көрсетилип, социаллық жақтан қоллап-қуўатланбақта.

Буннан тысқары, Нөкис қаласының шетки аймақларында жайласқан, аўыр жағдайдағы мәҳәллелерди де қосымша бағдарламаға киргизиў бойынша тийисли тәртипте үйрениў жумыслары алып барылып, бул бойынша қала ҳәкимлиги тәрепинен арнаўлы бийлик қабыл етилди. 

Усы бағдарламаға пайтахтымыздағы “Қос көл” мәкан пуқаралар жыйыны да киргизилип, алдағы ўақытларда усы аймақтағы ишки жоллар, электр бағаналары ҳәм басқа да коммуникация тармақларына, кем тәмийинленген хожалықлардың турақ жайларында оңлаў жумыслары әмелге асырылады. 

Сондай-ақ, аймақтағы жағымсыз ийис шығарып турған көлдеги унамсыз жағдайларды сапластырыў бойынша қалалық Мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайына тийисли тараў хызметкерлери менен биргеликте үйренип шығып, белгиленген илажлар көриў бойынша тапсырмалар берилди.

Усы аймақтағы қалалық Халық билимлендириў бөлимине қараслы  41-санлы мектептен таярланған критикалық көрсетиў болса усы жыл август айының 23-сәнесинде, яғный, мектепте реконструкция жумыслары еле тамамланбастан алдын таярланған ҳәм арадан 20 күн өтип, 10-сентябрь сәнесинде эфирге берилген. Тийкарында бул мектептеги реконструкция жумыслары жаңа оқыў жылы алдынан толық жуўмақланып, 4-сентябрь сәнесинде оқыўшыларды қабыллаған. Яғный, бул көрсетиў эфирге узатылған сәнеде мектепте кемшиликлер толық сапластырылып болынған.

Ал, қала аймағындағы айырым мектеплер менен басқа да социаллық объектлер әтирапында пиядалар өтиў жолларының (зебра) жоқ екенлиги пуқараларға, әсиресе, кишкене балалар ушын қыйыншылықларды пайда етип атырған жағдайлар бойынша да қала ҳәкимлигиниң тийисли бөлимлери менен қалалық Жол ҳәрекети қәўипсизлиги хызмети қәнигелери тәрепинен тийисли тәртипте үйренилип жумысларып алып барылмақта. Бул кемшиликлер де жақын күнлерде сапластырылады.


Қарақалпақстан Республикасы Министрер Кеңесиниң Мәлимлеме хызмети