10.07.2020, Жума

Хожели, Нөкис, Мойнақ, Қанлыкөл ҳəм Бозатаў районлары ҳəкимлериниң жер майданларын ажыратып бериў ҳаққындағы айырым шешимлерин тастыйықлаў ҳаққында

Хожели, Нөкис, Мойнақ, Қанлыкөл ҳəм Бозатаў районлары ҳəкимлериниң жер майданларын ажыратып бериў ҳаққындағы айырым шешимлерин тастыйықлаў ҳаққында