04.03.2024, Дүйшемби

Министрлер Кеңесиниң қарарлары

08.01.2024


29.05.2023


06.05.2023


31.03.2023


Қарақалпақстан Республикасы аймағында жайласқан шөлкемлестирилген нызам ҳүжжетлери бузғанлығы ушын иркилген транспорт қуралларын сақлаў орынларына (жәрийма майданшалары) транспорт қуралларын алып келиў, жайластырыў ҳәм сақлаў хызметлери көрсетилгени ушын өндирилетуғын төлемлердиң шекленген муғдарларын белгилеў ҳаққында

27.03.2023


Қарақалпақстан Республикасы аймағында жайласқан базарлар ҳәм саўда комплекслериниң басқармалары тәрепинен өндирип алынатуғын бир мәртелик жыйымлар, ижара төлеми ҳәм көрсетилетуғын хызметлер ушын өндирилетуғын төлемлердиң ең кем муғдарларын белгилеў ҳаққында

25.03.2023


Қарақалпақстан Республикасында 2023-жылда мәмлекетлик көшпес мүлкинен пайдаланыў ушын ижара төлеминиң ең кем ставкаларын тастыйықлаў ҳаққында

25.03.2023


Нөкис районы аймақларынан ағып өтиўши «Бозатаў» каналының суўды қорғаў зонасын ҳәм жаға бойы аймағын белгилеў ҳаққында

24.03.2023


Нөкис, Кегейли, Қараөзек ҳәм Тахтакөпир районлары аймақларынан ағып өтиўши «Қуўаныш жарма» каналының суўды қорғаў зонасын ҳәм жаға бойы аймағын белгилеў ҳаққында

24.03.2023


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги 23-сонли қарори тўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 январдаги ПҚ-4962-сонли қароритўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 январдаги ПҚ-4940-сонли қарори тўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 январдаги 33-сонли қарори тўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 январдаги ПҚ-4954-сонли қарори тўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 21 январдаги 30-сонли қарори тўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 январдаги 2-сонли қарори тўғрисида 4 11.01.2021й

18.03.2022


А.А.Матчанов ва О.Ф.Алламбергенов тўғрисида

18.03.2022


Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раисининг ўринбосарларининг фунционал вазифалари ҳамда котибиятларининг функционал фазифалари тўғрисида низомларини тасдиқлаш тўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 31 декабрдаги ПҚ-4939-сонли қарори тўғрисида 09.01.2021й

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 31 декабрдаги ПҚ-4939-сонли қарори тўғрисида 09.01.2021й

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ-4938-сонли қарори тўғрисида

18.03.2022


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ-4938-сонли қарори тўғрисида 1 сонли 05.01.2021й

18.02.2022


Қарақалпақстан Республикасының 2022-жылғы бюджет параметрлери ҳаққында

18.01.2022


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚАРАРЫ

13.01.2022


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚАРАРЫ

13.01.2022


Қорақалпоғистон Республикасида 2021 йил умумтаълим мактаблари ва ўрта махсус таълим муассасаларини битирувчи, 17-18 ёшдаги фуқароларни чақирув масканларида қайд қилиш ишларини ташкиллаштириш тўғрисида 2021 март 88 сонли

14.07.2021


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 мартдаги «Ички истеъмол бозорини асосий турдаги озиқовқат маҳсулотлари билан кафолатли таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 135-сонли қарори ҳақида 2021 йил 17 март 82 сонли

14.07.2021


Қарақалпақстан Республикасы жер ресурсларынан пайдаланыў бойынша мәмлекетлик жер есабының жуўмағы ҳаққында 2021-жыл 19-март 87-санлы

14.07.2021


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 4 мартдаги «Мавжуд ер майдонларидан самарали фойдаланиш ва 2021 йил ҳосили учун қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш тўғрисида»ги 121-сонли қарори ҳақида 2021 йил 9 март 74 сонли

14.07.2021


Информатика ҳәм хабар технологиялары пәнине қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма орта билим бериў мектеплерин шөлкемлестириў ҳаққында 2021-жыл 19-март 86-санлы

14.07.2021