04.03.2024, Monday

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 yanvardagi “Respublika hududlarida paxta hoisili terimini mexanizatsiyalash darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 21-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 yanvardagi “Respublika hududlarida paxta hoisili terimini mexanizatsiyalash darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 21-sonli qarori haqida