04.03.2024, Monday

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 25 noyabrdagi “2019-2020 yil qish-bahor mavsumida respublika aholisi va ijtimoiy soha muassasalarini asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlar to'g'risida”gi 949-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 25 noyabrdagi “2019-2020 yil qish-bahor mavsumida respublika aholisi va ijtimoiy soha muassasalarini asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlar to'g'risida”gi 949-sonli qarori haqida