01.06.2020, Monday

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 19 avgustdagi 01-03/1-1711-sonli yig'ilish bayoni (2-bandi) ijrosini ta'minlash, 2019 yilda g'o'za defoliatsiyasini muddatida va sifatli o'tkzilishini tizimli tashkil etish haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 19 avgustdagi 01-03/1-1711-sonli yig'ilish bayoni (2-bandi) ijrosini ta'minlash, 2019 yilda g'o'za defoliatsiyasini muddatida va sifatli o'tkzilishini tizimli tashkil etish haqida